Haijai.com


เมื่อลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย


 
เปิดอ่าน 1616
 

เมื่อลูกเป็นหนุ่ม เป็นสาว ก่อนวัย Precocious Puberty

 

 

ในภาวะที่เด็กเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย (Precocious Puberty) นั้น เด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ที่แสดงถึงการเจริญเติบโตทางระบบสืบพันธุ์ที่เร็วกว่าอายุจริงของเด็ก ซึ่งจะใช้เกณฑ์ ก่อนอายุ 8 ขวบในเด็กผู้หญิง และอายุ 9 ขวบในเด็กผู้ชาย ภาวะผิดปกตินี้พบบ่อยในเด็กหญิงมากกว่าในเด็กชายถึงประมาณ 10 เท่า

 

 

ในเด็กผู้หญิง ในเด็กหญิงที่อายุน้อยกว่า 8 ขวบ ที่พบว่ามีการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยเฉพาะระบบสืบพันธุ์ที่แสดงว่าเข้าสู่วัยสาว เช่น การมีหน้าอก (เต้านม) ใหญ่ขึ้น, มีขนขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศ, มีการเจริญเติบโตของอวัยวะเพศภายนอก, มีขนรักแร้ขึ้น และมีเลือดออกทางช่องคลอดที่เรียกว่าประจำเดือน ซึ่งเด็กในรายที่เป็นเช่นนี้ จะมีการตกของไข่ และสามารถตั้งครรภ์ได้เมื่อมีเพศสัมพันธ์ ( เคยมีรายงานว่าเด็กที่เป็นเช่นนี้เกิดการตั้งครรภ์ ก่อนอายุ 6 ขวบ)

 

 

ในเด็กผู้ชาย ในเด็กผู้ชายที่อายุน้อยกว่า 9 ขวบ ที่พบว่ามีขนาดของลูกอัณฑะใหญ่ขึ้น, มีอวัยวะเพศใหญ่ขึ้น, มีขนขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศ, มีสิวขึ้น, เสียงแตกหนุ่ม, และมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้ และบางรายมีการหลั่งน้ำอสุจิได้ หรือที่เรียกว่า “ฝันเปียก” หรือแม้แต่มีเพศสัมพันธ์ได้ (เคยมีรายงานว่าเด็กที่เป็นเช่นนี้ มีการสร้างเชื้ออสุจิได้ตั้งแต่อายุ 5 ขวบ)

 

 

คุณพ่อคุณแม่จึงควรสังเกตดูลูก (ลูกสาวที่มีอายุน้อยกว่า 8 ขวบ, ลูกชายอายุน้อยกว่า 9 ขวบ) ที่เริ่มพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของร่างกายที่บ่งชี้ว่าจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น เป็นหนุ่มสาวก่อนอายุ เช่น เริ่มมีขนขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศ หรือขนรักแร้, มีการโตขึ้นของเต้านม (โดยเฉพาะเด็กหญิง) และมีขนาดของอวัยวะเพศใหญ่ขึ้นผิดจากเด็กอื่นในอายุคราวเดียวกัน ซึ่งถ้าพบดังนี้ควรรีบปรึกษาแพทย์

 

 

รู้หรือไม่ว่าคนเราจะสูงได้จำเป็นต้องมีมวลกระดูกที่ดีและแข็งแรง มวลกระดูกหมายถึง ความหนาแน่นของเนื้อกระดูก ที่ประกอบด้วยโครงสร้างหลักและแร่ธาตุต่างๆ ที่เสริมให้กระดูกมีทั้งความแข็งแรง ความหนา ความใหญ่ ความยาว เนื่องจากความสูงเกิดจากการขยายตัวของกระดูกทั้งด้านยาวและด้านกว้าง 

(Some images used under license from Shutterstock.com.)