Haijai.com


8 เรื่องสำคัญในสร้างเสริมระเบียบวินัยให้ลูกน้อย


 
เปิดอ่าน 1386
 

8 เรื่องสำคัญในสร้างเสริมระเบียบวินัยให้ลูกน้อย

 

 

1.เป็นแบบอย่างของผู้มีระเบียบวินัย คุณพ่อคุณแม่ต้องทำเป็นตัวอย่าง ถ้าอยากให้ลูกน้อยทำอย่างไร

 

 

2.มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ตามวัยและพัฒนาการของลูกน้อย ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญที่จะโน้มนำให้เขามีภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง

 

 

3.ช่วยให้เขาพึ่งพาตนเอง ปล่อยให้ลูกน้อยทำอะไรเอง ตัดสินใจเอง เพื่อให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว

 

 

4.การให้ความรัก ความเอาใจใส่ เด็กจะยิ่งรู้สึกถึงความมั่นคง และความรักนั้นมากขึ้นเท่านั้น และพร้อมที่จะเรียนรู้ระเบียบวินัยที่คุณจะสอนเขาต่อไป

 

 

5.คำนึงถึงอายุของลูกน้อยตลอดเวลาที่ปฏิบัติ ลูกน้อยวัยขวบปีแรกย่อมทำอะไรแปลกๆ ใหม่ๆมากมาย แต่อย่าพยายามให้รู้มากเกินอายุจริง

 

 

6.อย่าลงโทษพร่ำเพรื่อ การลงโทษควรอย่างมีเหตุผลอันสมควร และระมัดระวัง ให้อยู่ในขอบเขตอันเหมาะสม

 

 

7.การมีระเบียบวินัยเป็นเรื่องสนุก สิ่งที่ตอบแทน คือ การได้รับ รางวัลทางใจ  ได้แก่ ความสนุกสนาน ความร่าเริงเบิกบาน และความรู้สึกว่าเขาสามารถควบคุมชีวิตได้

 

 

8.การไม่ใช้อารมณ์ด้วยความโกรธ จากการศึกษาพบว่าเด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงจะกลายเป็นเด็กเก็บตัว ขี้กลัว หรือมีบุคลิกภาพรุนแรง

 

 

พญ.สุดา เย็นบำรุง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)