Haijai.com


กินผักและผลไม้อย่างไร จึงจะช่วยต้านโรค


 
เปิดอ่าน 2328

 

กินผักและผลไม้อย่างไร จึงจะช่วยต้านโรค

 

 

 

การรับประทานผักและผลไม้ เพื่อให้สามารถต้านทานหรือเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้นั้น ควรมีการรับประทานหรือบริโภคผักและผลไม้อย่างหลากหลายชนิด การบริโภคอย่างสมดุล และการบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของส่วนต่างๆ ของร่างกาย  จึงจะทำให้การบริโภคผักและผลไม้นั้น มีส่วนช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ ในการป้องกันและรักษาโรค

 

 

การรับประทานอาหารที่หลากหลาย คือ การเลือกรับประทานอาหารให้ครบเกือบทุกหมวดหมู่ ทุกประเภทอาหารที่มีอยู่อย่างมากมาย เช่น ผัก ผลไม้ ธัญญาหาร เนื้อสัตว์ ปลาและผลิตภัณฑ์นมเนยต่างๆ การรับประทานอาหารที่หลากหลายนั้น ยังครอบคลุมไปถึงการรับประทานอาหารข้ามหมวดผสมกัน เช่น การรับประทานกล้วย 2 ใบ และแครอท 3 หัว ในทุกๆ มื้อเป็นประจำทุกวัน ซึ่งจะเท่ากับการบริโภคผลไม้และผักจำนวน 5 หน่วยบริโภคต่อวัน ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ แต่ปริมาณสาร Phytochemical ที่ร่างกายได้รับนั้น ยังมีปริมาณไม่ถึงครึ่งตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้กำหนดไว้

 

 

ผลจากการวิจัยได้แนะนำว่า การบริโภคอาหารให้หลากหลายประเภท โดยรับประทานให้ได้มากกว่า 30 ประเภทอาหารต่ออาทิตย์ หรือมากกว่า 12 ประเภทต่อวันนั้น จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารหลายๆ ประเภท ที่สำคัญในปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งแนวทางการบริโภคอาหารของประเทศญี่ปุ่นได้แนะนำการบริโภคอาหารให้หลากหลายประเภท โดยควรบริโภคให้ได้ 30 ประเภทต่อวัน

 

 

การบริโภคอาหารให้หลากหลายประเภทนั้น ต้องเริ่มต้นโดยการจัดอาหารที่คล้ายคลึงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเสียก่อน ดังนั้น หากคุณรับประทานข้าวต้มเป็นอาหารเช้า ขนมปังที่ผลิตจากแป้งสาลีและแป้งข้าวไรน์สำหรับมื้อกลางวัน และตามด้วยก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากแป้งบักวีต (เส้นโซบุ) สำหรับอาหารมื้อเย็น ทั้งหมดนี้เป็นการบริโภคอาหารถึง 4 กลุ่มในวันนั้น แต่สำหรับการดื่มน้ำผลไม้ (ส้มโอ) ในมื้อเช้า รับประทานส้มเขียวหวานในมื้อกลางวัน และมีสลัดส้มโอเป็นอาหารมื้อเย็นนั้น จะเป็นการบริโภคอาหารเพียง 1 กลุ่มเท่านั้น

(Some images used under license from Shutterstock.com.)