Haijai.com


สุขภาพและพัฒนาการวัยแรกเกิด – 3 ปี


 
เปิดอ่าน 3424
 

สุขภาพและพัฒนาการของลูกน้อยวัยแรกเกิด – 3 ปี Baby Health

 

 

“จะว่าไปแล้วการร้องไห้ของวัย 0-1 ขวบ เป็นวิธีเดียวที่ทารกแรกเกิดใช้สื่อสารกับคุณแม่ได้”

 

 

พัฒนาการหนูน้อยขวบปีแรก

 

พัฒนาการวัย 1 – 3 เดือน

 

 ยิ้มให้กับคนที่จำหน้าได้

 

 

 ร้องไห้เป็นบางครั้ง เช่น ร้องไห้เวลาปวดท้อง หิวนม และจะร้องไห้แตกต่างกันแล้วแต่ความต้องการ

 

 

 ส่งเสียงอ้อแอ้

 

 

 ให้ความสนใจกับวัตถุที่แกว่งไปมา 

 

 

 มีปฏิกิริยาตอบสนองกับไฟและการเคลื่อนไหว 

 

 

 เริ่มจ้องหน้าและมองตามวัตถุที่เคลื่อนไหว 

 

 

 เริ่มจำสิ่งของที่คุ้นเคยและผู้คน

 

 

 สามารถหันยิ้มให้กับเสียงที่เรียก

 

 

พัฒนาการวัย 4 – 7 เดือน

 

 เริ่มหัดพูด ส่งเสียงแต่อาจยังฟังไม่เป็นภาษา

 

 

 เริ่มทำเสียง คล้ายเสียงกลั้วคอ 

 

 

 เริ่มหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆ ได้ 

 

 

 เริ่มสัมผัสสิ่งของ 

 

 

 เริ่มฝึกบังคับนิ้วมือตัวเอง มีอาการตอบสนองเมื่อถูกเรียกชื่อ 

 

 

 เริ่มมีการตอบสนองกับน้ำเสียง 

 

 

 มีการตอบสนองกับเสียงใหม่ๆ

 

 

วัย 8 – 12 เดือน

 

 เริ่มคลืบ และคลาน

 

 

 เปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่าคลานได้ 

 

 

 เริ่มเกาะยืน ตั้งไข่

 

 

 เริ่มเดินประมาณ 2 – 3 ก้าว

 

 

 หยิบจับสิ่งของโดยใช้นิ้วมือที่ถนัด มักใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือเป็นหลัก 

 

 

 เข้าใจชื่อของคนและสิ่งของ 

 

 

 สามารถตอบประโยคสั้นๆได้ เช่น ไม่ 

 

 

 เริ่มเรียกพ่อกับแม่ 

 

 

 เริ่มหัดตบมือ

 

 

 เลียนแบบท่าทางต่างๆ 

 

 

ส่งเสริมพัฒนาการวัย 1-3 ปี

 

วัย 1-3 คุณหนูๆ จะเริ่มหัดเดิน หนูน้อยส่วนใหญ่จะเดินได้คล่องเมื่ออายุประมาณ 2 ปี คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้ลูกได้ดังนี้

 

 ดูแลบ้านให้ปลอดภัยสำหรับลูก เพราะเด็กๆ วัยนี้ช่างสงสัย แต่ขณะเดียวกันก็ยังไม่รู้จักป้องกันตัวเอง คุณจึงควรดูแลให้บริเวณที่ลูกเล่น เป็นที่ที่ปลอดภัย เพื่อให้คุณหนูๆ เคลื่อนไหวร่างกาย ฝึกใช้กล้ามเนื้อได้อย่างเต็มที่

 

 

 จัดกิกรรมที่เหมาะกับวัยของลูก เช่น ระบายสีด้วยสีเทียน ซึ่งช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อมือ เปิดเพลงและเต้น เพื่อฝึกการฟัง และเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น

 

 

 ชี้ชวนให้ลูกดูสิ่งต่างๆ รอบตัว พร้อมกับพูดชื่อของสิ่งนั้นๆ เช่น เครื่องบิน นก ต้นไม้ ฯลฯ เด็กๆ จะได้เชื่อมโยงสิ่งที่ได้ยินกับภาพที่เห็น ช่วยให้ลูกเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ได้เร็วขึ้น

 

 

 เลือกของใช้ที่เหมาะกับวัย เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่มีโคนขาเว้าสูง หรือแบบกางเกง (Pants) ที่เด็กๆ สามารถสวมใส่ได้ง่าย ไม่ขัดขวางพัฒนาการการเคลื่อนไหวของลูก

 

 

พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู

(Some images used under license from Shutterstock.com.)