Haijai.com


กินอาหารแค่ไหนให้พอดี


 
เปิดอ่าน 1450

กินอาหารแค่ไหนให้พอดี?

 

 

การรับประทานอาหารในระหว่างการตั้งครรภ์ไม่ควรจะรับประทานมากไปในแต่ละมื้อ เพราะนอกจากจะทำให้ย่อยยากแล้ว ยังอาจทำให้เกิดอาการท้องอึดอัดแน่นเฟ้อจนไม่สบายได้ ควรจะรับประทานอาหารพออิ่มในแต่ละมื้ออาหาร และรับประทานให้มากมื้อขึ้นจะดีกว่า ซึ่งก็ไม่ใช่การกินจุกจิกแต่อย่างใด

(Some images used under license from Shutterstock.com.)