Haijai.com


ของเล่นสำหรับเด็ก


 
เปิดอ่าน 1446

ของเล่นสำหรับเด็ก

 

 

เด็กกับของเล่นเป็นของคู่กัน สำหรับผู้ที่กำลังมองหาของเล่นกลับไปเป็นของฝากลูกหลานตัวน้อย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ขอแนะนำของดีๆ มาแป่งปันค่ะ

 

 

 เลือกของเล่นให้เหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย เช่น ช่วงที่เริ่มกำมือ (อายุประมาณ 9 เดือน) ควรเลือกของเล่นสำหรับให้เด็กบีบจับ สำหรับเด็กอายุขวบกว่า จะเริ่มหยิบจับสิ่งของได้คล่องขึ้น ควรเลือกของเล่นที่ฝึกทักษะของเขา เช่น ตัวต่อไม้

 

 

 ไม่ควรซื้อของเล่นที่มีขนาดเล็กเกินไปให้เด็กเล็ก เพราะเด็กอาจหยิบใส่ปาก หากเป็นหนังสือภาพนิทาน ควรเลือกที่ทำจากผ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กฉีกและนำเข้าปาก

 

 

 เลือกของเล่นที่ปลอดภัย ไม่มีอันตรายจากสารเคมี โดยสังเกตจากเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

 

 หลีกเลี่ยงของเล่นที่มีเหลี่ยมคม เพราะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่าย

 

 

หลักการเล็กๆ น้อยๆ ที่กล่าวมานี้ จะช่วยให้ลูกหลานของเราสนุกกับของเล่นได้อย่างปลอดภัย และมีพัฒนาการที่ดีสมวัย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)