Haijai.com


รถหัดเดิน เรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องรู้


 
เปิดอ่าน 1440

รถหัดเดิน เรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องรู้

 

 

เมื่อลูกอยู่ในวัยกำลังหัดตั้งไข่ พ่อแม่ส่วนหนึ่งจะซื้อรถหัดเดินให้ลูก เพราะเข้าใจว่าจะช่วยเสริมพัฒนาการ ทำให้ลูกทรงตัวเดินได้เร็วขึ้น แต่จากการศึกษาพบว่า “ไม่ควรใช้เป็นอย่างยิ่ง” เพราะนอกจากจะไม่ช่วยพัฒนาการเดินของลูกน้อยแล้ว ยังทำให้ลูกน้อยทรงตัวเดินได้ช้ากว่าที่ควรด้วย ทั้งยังเป็นสาเหตุสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่ทำให้เด็กประสบอุบัติเหตุ บางกรณีร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต เนื่องจากเด็กบนรถหัดเดินจะเคลื่อนตัวได้เร็ว หากผู้ดูแลพลั้งเผลอ เด็กอาจเคลื่อนตัวไปยังสถานที่เสี่ยง เช่น บ่อน้ำ บันไดบ้าน หรือบริเวณกาต้มน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้สีที่ใช้ในการผลิตอาจไม่ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดอันตรายได้

(Some images used under license from Shutterstock.com.)