Haijai.com


เด็กสมบูรณ์ ที่ไม่สมบูรณ์


 
เปิดอ่าน 1596

เด็กสมบูรณ์ ที่ไม่สมบูรณ์

 

 

โบราณกาลนานเนมาแล้ว คนไทยเรามีคติว่าเด็กอ้วนน่ารัก เป็นเด็กสมบูรณ์ แต่ข้อมูลสมัยใหม่พบว่า เด็กอ้วนมีความผิดปกติในร่างกายตั้งแต่ชั้นประถม ความผิดปกตินี้ส่วนมากพ่อแม่หรือหมอไม่รู้ จึงไม่ได้รักษาให้ถูกต้อง ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเยนา ประเทศเยอรมนี พบว่าความผิดปกติของการเผาพลาญพลังงานในร่างกายเกิดขึ้นตั้งแต่อายุน้อย เด็กผู้หญิงอ้วนจะเกิดความผิดปกติเร็วกว่าเด็กชายอ้วน โดยเด็กผู้หญิงอ้วนจะเกิดความผิดปกติขึ้นในช่วงต่อระหว่างน้ำหนักปกติกับความอ้วน ส่วนเด็กชายจะเกิดตอนที่อ้วนมากแล้ว อินา เบิร์ก นักโภชนาการประจำมหาวิทยาลัยเยนา ได้ทำการศึกษาในเด็กจำนวน 151 คน ซึ่งอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 5-8 ปีและไม่มีโรคประจำตัว แบ่งเป็นเด็กอ้วน 100 คน และเด็กไม่อ้วน 51 คน พบว่าร้อยละ 16 ของเด็กไม่อ้วนและร้อยละ 73 ของเด็กอ้วนมีความเสี่ยงเป็นโรคอย่างน้อย 1 โรค เช่น ระดับน้ำตาลในเลือดสูง (เบาหวาน) ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง เป็นต้น ผลงานนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารกุมารเวชของสหรัฐชื่อ Acta Pediatrica เด็กอ้วนบางคนมีปัจจัยเสี่ยงสูงถึง 5 โรค

 

 

ผู้วิจัยกล่าวว่าผลการศึกษาที่พบนี้ เป็นเรื่องน่าตกใจ เนื่องจากแทนที่เด็กอ้วนจะเกิดโรคในช่วงวัยรุ่น แต่กลับมาแสดงอาการของโรคตั้งแต่ในวัยประถม โดยเด็กอ้วนบางคนมีอาการของเบาหวานอย่างเด่นชัด ดังนั้น เราจึงต้องใส่ใจในการตรวจหาโรคทางเมตาบอลิกในเด็กตอนที่ตรวจสุขภาพประจำปีด้วย

 

 

นักวิจัยยังกล่าวด้วยว่า การกินมากหรือกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ใช่สาเหตุหลักของความอ้วนของเด็กในการศึกษานี้ อย่างไรก็ตามการออกกำลังกายให้มากขึ้น จะมีส่วนช่วยลดความอ้วนได้ เขาชี้ให้เห็นว่าเด็กอ้วนเหล่านี้ ได้รับพลังงานเกินกว่าที่ร่างกายต้องการใช้ ในการทำกิจกรรมแต่ละวันไปเพียง 150-200 แคลอรีเท่านั้น  (เทียบได้กับช็อกโกแลตประมาณครึ่งแท่ง) แต่ถึงกระนั้น ถ้าได้รับพลังงานเกินเข้าไปอย่างนั้นทุกวัน ก็สามารถพอกพูนเป็นความอ้วนอมโรคได้อย่างแน่นอน ดังนั้น เราจึงควรเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่ว่า เด็กอ้วนเป็นเด็กที่น่าสงสาร ไม่ใช่น่ารัก

(Some images used under license from Shutterstock.com.)