Haijai.com


อย่าให้ลูกจัดฟัน ตามแฟชั่น


 
เปิดอ่าน 2386

อย่าให้ลูกจัดฟัน ตามแฟชั่น Braces not for Fashion

 

 

การจัดฟันถือเป็นการรักษาทางทันตกรรมอย่างหนึ่งที่ควรทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแก้ปัญหาในช่องปาก ซึ่งการจะเริ่มจัดฟันให้ได้ผลดีนั้น ควรรอให้ลูกอายุประมาณ 9 ปีขึ้นไปเสียก่อน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้พบว่าเด็กไทยจำนวนมาก หันมาจัดฟันตามแฟชั่น ที่ไม่ได้มีผลเพื่อการแก้ปัญหาทางทันตกรรม โดยหารู้ไม่ว่าขั้นตอนในการทำที่สกปรก ไม่มีการฆ่าเชื้อโรค การใส่ลวดอาจดันให้ฟันเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิม หรือพลาสติกกดเหงือกทำให้เหงือกอักเสบเป็นแผล รวมทั้งการใช้เครื่องมือที่ไม่ได้คุณภาพ ใส่แล้วอาจเป็นสนิมเกิดขึ้นในปากได้ นอกจากนี้การจัดฟันแฟชั่นที่ใช้ลวดเส้นเล็ก ร้อยลูกปัดสีต่างๆ บางชนิดเคลือบสีและสารปรอทเพื่อให้มีความสวยงาม กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งตัวอย่างลวดและลูกปัดให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจ พบว่าลวดและลูกปัดที่ใช้ในการจัดฟันแฟชั่นมีสารเคมีอันตรายรุนแรง ทั้งสารตะกั่ว สารหนู สารแคดเมียม รู้อย่างนี้แล้วอย่าปล่อยให้ลูกจัดฟันตามแฟชั่นเลยนะคะ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)