Haijai.com


น้ำหนักน้อย น่าหนักใจ Low Birth Weight


 
เปิดอ่าน 2527
 

น้ำหนักน้อย น่าหนักใจ Low Birth Weight

 

 

ปัจจุบันปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยนั้น นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทยค่ะ ซึ่งทารกที่มีน้ำหนักตัวน้อยได้แก่ ทารกที่มีน้ำหนักแรกคลอด น้อยกว่า 2,500 กรัม ซึ่งน้ำหนักที่น้อยนี่เอง อาจส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ซึ่งจะว่าไปแล้วภาวะน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์นั้นสามารถป้องกันได้ ตั้งแต่ลูกน้อยอยู่ในครรภ์ โดยคุณแม่ควรเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ คอยสังเกตตัวเองเพื่อเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนต่างๆ แต่หากคุณแม่ดูแลตัวเองอย่างดีแล้ว ลูกยังเกิดมามีน้ำหนักน้อยก็ไม่ต้องกังวลค่ะ คุณอาจขอคำแนะนำจากแพทย์รวมทั้งเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้นานที่สุด หากให้นมแม่ได้จนถึง 1 ปี ก็จะเป็นการดีมาก หลัง 6 เดือนดูแลเรื่องโภชนาการให้ครบถ้วน ให้ความอบอุ่นกับลูก ก็จะช่วยให้ลูกเติบโตอย่างแข็งแรงทั้งกายและใจได้ค่ะ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)