Haijai.com


ปลากระป๋อง ลูกอายุ 4 ปีกิน เพราะลูกชอบซอสมะเขือเทศ


 
เปิดอ่าน 8379
 

Q : ปลากระป๋องมีคุณค่าทางโภชนาการมากหรือน้อยอย่างไรค่ะ หากจะทำให้ลูกอายุ 4 ปีกิน เพราะลูกชอบกินอาหารที่ใส่ซอสมะเขือเทศค่ะ

 

 

A : ปลากระป๋องเป็นแหล่งโปรตีนเหมือนอาหารประเภทปลาทั่วไป ถ้าเป็นประเภทปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศ และทานก้างเปื่อยๆ ด้วยก็จะได้แหล่งของแคลเซียม ความแตกต่างของปลากระป๋องขึ้นอยู่กับน้ำ/ซอสที่ใส่ ถ้าเป็นปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศส่วนใหญ่โซเดียมจะสูงกว่าปลากระป๋องในน้ำหรือในน้ำมัน แต่ปลาซาดีนในน้ำมันก็จะมีไขมันสูงกว่าอย่างอื่น

 

 

ถ้าลูกได้ทานอาหารที่หลากหลาย จะทำให้ได้สารอาหารครบถ้วนและมีปริมาณที่พอเหมาะ ไม่มีปัญหาทานอาหารยากเมื่อโตขึ้น

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ประไพศรี ศิริจักรวาล

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

(Some images used under license from Shutterstock.com.)