Haijai.com


โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ หรือหัวใจขาดเลือด


 
เปิดอ่าน 2108

โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ หรือหัวใจขาดเลือด

 

 

โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ หรือหัวใจขาดเลือด หมายถึง โรคที่เกิดจากภาวะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมีการตีบหรือตัน ซึ่งเป็นผลจากการมีไขมันสะสมที่ผนังด้านในของเส้นเลือด ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเกิดภาวะขาดเลือดไปเลี้ยง ถ้าเป็นรุนแรงก็จะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย

 

 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค

 

ได้แก่ ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, เบาหวาน, โรคอ้วน, การสูบบุหรี่, ความเครียด, ขาดการออกกำลังกายและอายุที่เพิ่มมากขึ้น

 

 

การป้องกัน

 

แน่นอนแล้วว่าการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จะป้องกันไม่ให้เกิดหรือชะลอการตีบตันในผู้ป่วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบได้

 

 

อาการ

 

  ในภาวะเริ่มต้นไม่มีอาการ

 

 

  ต่อมาอาจเกิดภาวะแน่นอก บางคนบอกแสบร้อนบริเวณหน้าอก แน่นกลางหน้าอกเหมือนมีอะไรมากดทับ และอาจเจ็บร้าวไปแขน คอ กราม ไหล่หรือหลังได้

 

 

  อาการเจ็บหรือแน่นหน้าอก อาจเป็นมากขึ้น เมื่อมีการออกแรงและดีขึ้นเมื่อได้หยุดพัก อาการอื่นๆ ที่พบร่วมด้วย เช่น ใจสั่น วูบ หมดสติ

 

 

การวินิจฉัยและการรักษา

 

การวินิจฉัยทำได้โดย การซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์, การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, การทดสอบสมรรถภาพหัวใจ โดยการเดินสายพาน, การตรวจเลือด, การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

 

 

การรักษา ได้แก่

 

1.ควบคุมปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ

 

 

2.การรักษาโดยยา

 

 

3.การขยายเส้นเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและขดลวด

 

 

4.การผ่าตัดทำทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจ (By pass)

 

 

ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยหัวใจขาดเลือด

 

คือ การเกิดอาการเจ็บรุนแรงมีกล้ามเนื้อหัวใจตายปริมาณมาก ทำให้เสียชีวิตฉับพลัน

 

 

แหล่งที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 30 มี.ค.57

(Some images used under license from Shutterstock.com.)