Haijai.com


Feeling Unhappy ความรู้สึกไม่พอใจของเด็ก


 
เปิดอ่าน 2327

Feeling Unhappy ความรู้สึกไม่พอใจ

 

 

Exploring emotions  จะช่วยให้เข้าใจถึงอารมณ์ในด้านต่างๆ ของลูกได้เป็นอย่างดี คุณพ่อคุณแม่มาร่วมกันสำรวจอารมณ์ความรู้สึกของลูกไปพร้อมๆ กัน เพื่อช่วยให้เด็กรู้จักและพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกของพวกเขาได้อย่างเข้าใจ

 

 

ในวันหนึ่งๆ เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่าเราจะไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึก หรือแสดงอารมณ์เชิงลบออกมา และก็จะดูเหมือนว่าไม่ง่ายเลยที่จะจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ เพราะนี่คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติการเป็นมนุษย์

 

 

นักวิทยาศาสตร์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสมอง ที่จะรู้ว่าพฤติกรรมของมนุษย์จะถูกกำหนดโดยวิธีการอื่นๆ อีกมากมาย ที่ทำให้เรารู้สึกแสดงอารมณ์ออกมา โดย ‘สมองรู้สึก’ ประกอบกับ ‘สมองคิด’ และเมื่อใดก็ตามที่สมองส่วนที่แสดงความรู้สึกกำลังใช้งานสูง มันก็ไม่ง่ายนักที่เราจะคิดอย่างมีเหตุผลได้

 

 

การแสดงอารมณ์ความรู้สึกในด้านลบออกมา เป็นผลให้เกิดการไม่ยอมรับจากคนรอบข้างได้ง่ายขึ้น เพราะมันจะส่งผลให้คุณหรือว่าใครก็ตามจะไม่สามารถควบคุมความรุนแรงของอารมณ์ที่แสดงออกมา บางคนแสดงถึงความไม่พอใจออกมาทางสีหน้า หรือบางคนก็อาจแสดงออกมาเป็นคำพูดที่ไม่ค่อยจะเข้าหูสักเท่าไรนัก  การที่เรารับทราบความรู้สึกจากคนๆ หนึ่งว่าเขากำลังรู้สึกไม่พอใจนั้น จะช่วยให้ตัวเราสามารถจัดสมดุลในอารมณ์ของเราให้สามารถรับมือได้ง่ายกับสิ่งที่เราจะแสดงออกไป ที่สำคัญหากเรารู้วิธีที่จะรับมือกับคนที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกด้านลบออกมา ด้วยการรับฟังเขาอย่างเข้าใจก็จะช่วยให้เขาสามารถที่จะจัดสมดุลของอารมณ์ความรู้สึกด้านลบของตัวเขาเองได้เป็นอย่างดี และแน่นอนในฐานะที่คุณก็เป็นพ่อแม่ของลูก สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจลูกได้อย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาแสดงความรู้สึกไม่พอใจออกมา

 

 

เด็กสามารถถ่ายทอดออกมาได้ดีในทุกๆ เรื่อง เพื่อให้พ่อแม่หรือคนรอบข้างได้รับรู้ โดยเฉพาะการแสดงออกทางอารมณ์ คุณลองสังเกตดูพฤติกรรมของลูกที่บ้านว่าเขามีพฤติกรรมทางอารมณ์เหล่านี้หรือไม่ เช่น เวลาที่คุณพาลูกไปห้างสรรพสินค้าด้วย และเมื่อใดก็ตามที่พากันเดินผ่านร้านขายตุ๊กตา ลูกก็มักที่จะมีอาการว่าอยากเข้าไปดูสักหน่อย ถึงแม้ว่าปากเขาจะบอกว่า “คุณแม่ขาหนูไม่ซื้อหรอกคะขอแค่เข้าไปดูเฉยๆ”  และเชื่อหรือไม่ว่าสุดท้ายก็มักจะลงเอยที่คุณจะต้องหยิบเงินในกระเป๋าเพื่อจ่ายและได้ตุ๊กตาตัวที่ลูกอยากได้เกือบจะซะทุกครั้งไป นั่นเพราะอะไร คือ ลูกมักที่จะแสดงพฤติกรรมทางอารมณ์ที่ดูไม่น่ารักออกมา อย่างการทำหน้าหงิก หน้างอ หากคุณแม่ไม่ซื้อให้ และเหตุที่ต้องยอมจ่ายเงินก็คือตัดความรำคาญ และไม่อยากอับอายกับพฤติกรรมทางอารมณ์ของลูกนั่นเอง

 

 

 สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะเข้าเด็กๆ ได้เป็นอย่างดีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของพวกเขา นั่นคือ คุณจะต้องยอมเปิดใจที่จะรับฟังพร้อมกับทำความเข้าใจเด็กให้ลึกซึ้งในทุกเรื่อง การรับรู้ถึงความสำคัญของการเข้าใจผู้อื่นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก จะส่งผลให้คุณสามารถที่จะช่วยให้เด็กได้เข้าใจทั้งอารมณ์ความรู้สึกของตัวเขาเอง และก็ยังสนับสนุนให้เด็กเข้าใจและสามารถอ่านในอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นได้เป็นอย่างดีเช่นกัน คุณสามารถที่จะพัฒนาความเข้าใจต่ออารมณ์ความรู้สึกให้กับเด็กๆ ผ่านการสร้างกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อให้พวกเขาตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้

 

 

Stories and Scenarios เรื่องราวและสถานการณ์ 

 

 หากที่บ้านคุณรับนิตยสารในทุกๆ เดือน  คุณแม่สามารถนำเอานิตยสารเหล่านั้นมาต่อยอดในการสอนเด็กๆ  ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกได้  โดยการนำเอานิตยสารมาเปิดดูกับลูกอีกครั้ง ให้เน้นไปในหน้ามีคนแสดงอารมณ์ออกมาทางสีหน้า เช่น อาจเปิดไปเจอกับคนที่กำลังทำหน้าเศร้า คุณก็ลองพูดคุยกับลูกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคิดว่าทำไมพวกเขาดูไม่มีความสุข เด็กที่ได้ใช้เวลากับพ่อแม่พร้อมกับได้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกเป็นอย่างดี จะช่วยให้เขาเข้าใจที่จะเลือกแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างชัดเจน และก็เข้าใจด้วยว่าอารมณ์แบบไหนควรแสดงเวลาไหนและต้องแสดงออกมามากน้อยแค่ไหนถึงจะพอดี

 

 

 การพูดคุยกับเด็กๆ ถึงเรื่องราวที่ทำให้พวกเขามักแสดงอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจออกมานั้น ส่วนใหญ่เด็กมักที่จะแสดงออกมาก็ต่อเมื่อ… และเหตุผลที่ต้องแสดงอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้น เพราะอะไร… ให้เด็กตอบคำถามที่คุณถาม เพราะจะช่วยทำให้คุณเข้าใจเด็กได้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญคุณควรที่จะให้ข้อคิด พร้อมคำแนะนำในการที่จะรับมือกับอารมณ์ในด้านลบนี้ให้กับเด็กๆ ด้วยนะคะ

 

 

 ลูกจะรู้สึกอย่างไรถ้าตัวเขาเองเป็นฝ่ายที่ต้องรับรู้ความรู้สึกไม่พ่อใจจากเพื่อน คุณครู หรือพ่อแม่ เขาจะต้องรับมือและแก้ไขสถานการณ์อย่างไร คุณอาจเอาสิ่งที่ลูกรับรู้ได้จากตรงนี้ แล้วถามย้อนกลับไปว่าหากเป็นคนอื่นที่เขาต้องรับอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจจากตัวลูกบ้าง คนเหล่านั้นเขาก็จะรู้สึกแบบเดียวกันกับที่ลูกกำลังรู้สึกอยู่นี้เหมือนกัน การชี้เห็นเด็กเห็นถึงข้อเสียจากการแสดงออกถึงความรู้สึกไม่พอใจ จะช่วยให้เด็กค่อยๆ ปรับตัวให้ดีขึ้นได้

 

 

โปรดจำไว้ว่าความรู้สึกไม่พอใจเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติการเป็นมนุษย์ เราทุกคนรู้สึกไม่พอใจในบางเวลา เด็กๆ ก็เช่นเดียวกัน เขาสามารถที่จะมีอารมณ์ความรู้สึกส่วนนี้ได้ไม่ต่างไปจากผู้ใหญ่ แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสอนให้เด็กหลีกเลี่ยงที่จะไม่แสดงอารมณ์ด้านลบส่วนนี้ได้อย่างไร

(Some images used under license from Shutterstock.com.)