Haijai.com


ลูกทานนมอิ่ม ทำไมต้องให้ลูกเรอด้วย


 
เปิดอ่าน 2035

ลูกทานนมอิ่ม ทำไมต้องให้ลูกเรอด้วย

 

 

Q : เมื่อลูกทานนมอิ่มแล้ว เพราะอะไรทำไมต้องให้ลูกเรอด้วยคะ

 

 

A : เมื่อลูกกินนมอิ่มแล้วต้องอุ้มให้เรอลม เพราะต้องการให้เรอเอาลมออกจากกระเพาะ เพราะกระเพาะมีเนื้อที่จำกัด เมื่อมีทั้งนมและลม กระเพาะจะเต็มโป่งกางมาก การโป่งกางจะกระตุ้นให้กระเพาะบีบตัว ส่งผลให้นมในกระเพาะถูกบีบให้ไหลย้อนผ่านหูรูดระหว่างกระเพาะและหลอดอาหาร ผ่านขึ้นมาในปากทำให้ทารกแหวะของเหลวจากกระเพาะออกมา ทำให้เสียนมที่กินเข้าไปใหม่ๆ บางส่วนหรือทั้งหมด นอกจากนั้นอาจโชคร้ายน้ำนมผสมกรดจากกระเพาะเกิดพลัดเข้าหลอดลมลงไปในปอด เกิดปอดบวมตามมา ทางที่ดีจับให้ลูกเรอลมออกทีหนึ่งก่อนเมื่อป้อนนมไปครึ่งหนึ่ง เพื่อช่วยให้ไม่แน่นท้อง กระเพาะมีที่ทางรับนมอีกครึ่งหนึ่งเพิ่มได้จนหมด

 

 

ดร.วันดี วราวิทย์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)