Haijai.com


Don’t Touch That! ลูกจ๋าอย่าจับ


 
เปิดอ่าน 1341
 

Don’t Touch That! ลูกจ๋าอย่าจับ "ตรงนั้น"

 

 

การเล่นอวัยวะเพศ มักเกิดในเด็กวัยปฐมวัยหรือวัยอนุบาล สาเหตุเกิดจากการมีเหตุบังเอิญให้เด็กได้จับต้องบริเวณอวัยวะเพศ หรือมีการถูไถบริเวณนั้นทำให้เด็กได้รับความเพลิดเพลิน จนทำให้เด็กจับจนติดเป็นนิสัย ทางแก้คือ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูไม่ควรมองพฤติกรรมของเด็กแบบว่านี้เป็นสิ่งผิด สิ่งชั่วร้าย หรือบ่งบอกว่าเมื่อโตขึ้นเด็กจะมีความผิดปกติทางเพศแต่อย่างไร แต่ควรมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ทำบ่อยจนติดเป็นนิสัย และพยายามช่วยกันหาทางแก้ไขต่อไป หลักการแก้ไขคือ ขณะเด็กทำพฤติกรรมเหล่านี้ควรจะเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กไปอยู่กับสิ่งอื่นแทน เช่น ชวนเด็กออกมาเล่นกิจกรรมที่กลางแจ้ง อาจจะเป็นตีแบด เล่นบอล ผู้ใหญ่ไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังนาน ไม่สนใจที่พฤติกรรมนี้ของเด็กแต่สนใจที่ตัวเด็กให้เวลาต่อเด็กมากขึ้น เลิกใช้วิธีว่ากล่าว ดุว่า หรือประณามให้เด็กได้รับความอับอาย เลิกการกระตุ้นบริเวณอวัยวะเพศของเด็กบ่อยๆ เช่น ล้างก้นบ่อยๆ หรือใช้ฝักบัวล้างก้นเด็กบ่อยๆ ในที่สุดเด็กจะเลิกนิสัยนี้ได้

(Some images used under license from Shutterstock.com.)