Haijai.com


ฝึกให้ลูกคิดตั้งแต่เล็ก ช่วยลดปัญหาเรื่องสมองฝ่อ จริงหรือ


 
เปิดอ่าน 1473
 

Q : การฝึกให้ลูกเป็นเด็กที่รู้จักการใช้ความคิดตั้งแต่เล็กๆ  เช่น การให้คำนวณเลข  ฝึกตอบปัญหา  จะช่วยลดปัญหาเรื่องสมองฝ่อในอนาคต  ตรงนี้ไม่ทราบว่าจริงเท็จประการใดคะ

 

 

A  : ปกติเรื่องของสมองฝ่อ  มักจะพูดกันในวัยผู้ใหญ่  หรือวัยชรา  มากกว่าวัยเด็กอย่างไรก็ดี  การฝึกการใช้ความคิด  หรือการฝึกทักษะการคิด  ย่อมทำให้สมองได้ทำงาน  ทำให้เกิดความคล่อง ความชำนาญ  กว่าการที่ไม่ได้ฝึกฝนแน่นอนในผู้ใหญ่  มีงานวิจัยที่ระบุว่า  ผู้ที่ใช้สมอง เช่นการทบทวนกิจกรรมที่ทำในชีวิตประจำวัน  การคิดรายรับ รายจ่าย ในแต่ละวัน ฯลฯ  จะทำให้การเป็นโรคหลงลืมที่เรียกว่าสมองฝ่อน้อยลง แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดยืนยันว่า  การฝึกทักษะ  การคิดในวัยเด็ก  จะสามารถป้องกันปัญหาสมองฝ่อในอนาคตได้หรือไม่ เพียงไร

(Some images used under license from Shutterstock.com.)