Haijai.com


อยากให้ลูกเป็นเด็กที่มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ดี


 
เปิดอ่าน 1496
 

Q : อยากเรียนถามอาจารย์คะว่าตอนนี้ลูกดิฉันอายุได้ 1 ขวบแล้ว แต่อยากให้ลูกเป็นเด็กที่มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ดี (แต่ไม่จำเป็นต้องถึงขั้นฉลาดจนเป็นอัจฉริยะ) ดิฉันควรต้องทำอย่างไรได้บ้างคะ

 

 

A : เด็กจะมีพัฒนาการการเรียนรู้ได้ดี  ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม  การอบรมเลี้ยงดู  เรื่องของพันธุกรรมได้ถูกกำหนดมาแล้ว  แต่เราเห็นได้บางส่วน  เช่น รูปร่างหน้าตา  แต่การอบรมเลี้ยงดู  เป็นส่วนที่เราสามารถปั้นแต่ง  ต่อเติมให้ลูกได้ พื้นฐานเบื้องต้นก็คือ  การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการด้านร่างกายให้สมวัย  สิ่งนี้เป็นเสมือนต้นทุน  เด็กที่สุขภาพดี  ย่อมมีโอกาสเรียนรู้ได้มากกว่า เด็กที่เจ็บป่วยบ่อย  พัฒนาการทางภาษา  เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เด็กเข้าใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้  ปริมาณคำศัพท์  การสื่อสารระหว่างเด็ก พ่อแม่ จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้น  นอกจากนี้พัฒนาการทางอารมณ์และสังคมก็มีส่วนสำคัญ  พ่อแม่ควรให้โอกาสเด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น  ทั้งที่เป็นผู้ใหญ่  และเด็กวัยเดียวกัน  เด็กจะได้เรียนรู้ และ ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น พัฒนาการต่างๆ นั้นทำได้โดยผ่านการเล่น  เพราะการเล่นทำให้เด็กเพลิดเพลิน  และมีความสุข การเล่นมีหลายรูปแบบ  พ่อแม่มีบทบาทสำคัญในการเล่นกับลูก เมื่อโตขึ้น  เด็กจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปตามวัย  การเล่านิทาน  การตั้งคำถาม  ก็เป็นอีกวิธี  ที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิด  จินตนาการของเด็ก  ประสบการณ์ดีๆ ในวัยเด็ก  จะเป็นพื้นฐานของการสร้างบุคลิกภาพและการเรียนรู้ของเด็กค่ะ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)