Haijai.com


เด็กเป็น Genius พ่อแม่ต้องสอนเรื่อง EQ หรือเปล่า


 
เปิดอ่าน 1789
 

Q : เด็กที่มีความเป็น Genius พ่อแม่จำเป็นต้องสอนเรื่อง EQ ให้ลูกด้วยหรือเปล่า

 

 

A : ก่อนอื่นคงต้องถามว่า  พ่อแม่ทราบอย่างไรว่าลูกเป็น (Genius) และคำนี้กินความหมายแค่ไหน ถ้า “Genius”  ในที่นี้หมายถึง การมีความสามารถโดดเด่นเป็นพิเศษ  ในทางใดทางหนึ่งหรือหลายๆ ทาง  หรือแม้แต่ Genius ในการเรียนวิชาการต่างๆ ที่โรงเรียน เพราะ IQ สูง  ก็แปลว่าเด็กมีความสามารถพิเศษสูงการจะเป็นคนเก่ง คนดี  มีความสุข ทำประโยชน์กับสังคมได้ดี เป็นที่ยอมรับนั้น  ควรต้องมี EQ ดีด้วย คนที่มีความสามารถโดดเด่น  แต่ EQ ต่ำ  มักไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเพราะเข้ากับใครไม่ได้  การไม่เข้าใจคนอื่น  ไม่ใส่ใจความรู้สึกนึกคิดของคนอื่น  ก็มักทำให้คนอื่นไม่เข้าใจ ไม่ยอมรับเขาเช่นกัน ฉะนั้นการพัฒนา EQ จึงเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าเด็กจะเป็นคนฉลาดมากน้อยเพียงไร  จะเป็น Genius หรือไม่ก็ควรได้รับการพัฒนา EQ เป็นอย่างดี

(Some images used under license from Shutterstock.com.)