Haijai.com


6 ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่


 
เปิดอ่าน 6380

6 SIDE EFFECTS หลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุถึงผลข้างเคียงที่มักพบหลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พร้อมวิธีการรับมือ ดังนี้

 

1.เจ็บบริเวณที่ฉีด คุณสามารถกินยาแก้ปวดเพื่อช่วยบรรเทาอาการได้ แต่ถ้ารู้สึกเจ็บมากขึ้น หรือมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวตามปกติ ควรรีบไปพบแพทย์

 

2.มีรอยแดงบริเวณที่ฉีด เป็นอาการปกติที่พบได้หลังฉีดยา 2-3 วัน

 

3.ปวดตามร่างกาย (นอกจากบริเวณที่ฉีด) เป็นสัญญาณว่าภูมิคุ้มกันได้รับการกระตุ้น โดยหลังฉีดวัคซีน 2 สัปดาห์ ร่างกายจึงจะได้รับการกระตุ้นอย่างเต็มที่

 

4.รู้สึกคันบริเวณที่ฉีด หรือมีผื่นคันทั้งตัว ควรรีบไปพบแพทย์ด่วน เพราะอาจเกิดได้จากปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลัน (Anaphylaxis) ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

 

5.มีไข้ หากเป็นผลจากการฉีดวัคซีนจะเป็นไข้ต่ำๆ เช่น 38.5 องศาเซลเซียสเท่านั้น ถ้าเป็นไข้สูง ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุต่อไป

 

6.วิงเวียน คลื่นไส้ ไม่ใช่ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน แต่เกิดจากการกลัวเข็ม (Needle Phobia) หากคุณมีอาการดังกล่าว ควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อนฉีด จะได้เตรียมพร้อมเรื่องความปลอดภัย

 

 

รู้ทั้งผลข้างเคียงและวิธีรับมือแล้ว ย่อมช่วยให้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

 

 

ศิริกร โพธิจักร

(Some images used under license from Shutterstock.com.)