Haijai.com


หัวใจสำคัญอยู่ที่การดูแลของเล่นให้ลูกน้อย


 
เปิดอ่าน 1173
 

หัวใจสำคัญอยู่ที่การดูแลของเล่นให้ลูกน้อย

 

 

วิธีการผลิตของเล่นอย่างประณีตและการเลือกซื้ออย่างถูกต้องยังนับว่าไม่เพียงพอ จะต้องมีการใช้และการเก็บรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วย ไม่มีใครทำหน้าที่นี้ได้ดี นอกจากการดูแลของพ่อแม่และผู้ปกครอง

 

 

คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองต้องมีความรู้ในเรื่องความปลอดภัย ก่อนที่จะให้ลูกน้อยได้เล่นของเล่น ควรที่จะอ่านคำแนะนำและวิธีการเล่นให้ละเอียดเสียก่อน  และต้องมั่นใจด้วยว่าลูกเข้าใจ วิธีการเล่น ความเอาใจใส่เป็นพิเศษในเรื่องนี้ นอกจะเล่นของเล่นอย่างปลอดภัยด้วยแล้วและยังยืดอายุการเล่นของเล่นชิ้นนั้นอีกด้วยนะค่ะ และอีกสิ่งที่ควรจำคือเด็กเล็กๆ จะเรียนรู้นิสัยการใช้ ของอย่างรอบคอบและปลอดภัยรวมทั้งความรู้จักรับผิดชอบจากคุณพ่อคุณแม่เรานี้เอง

 

 

คุณพ่อคุณแม่ต้องหาเวลาว่างมาเล่นกับลูกน้อยนะค่ะไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามที่ ช่วงเวลาแบบนี้คงจะเป็นแค่ช่วงเดียวที่คุณสามารถเก็บเป็นความทรงจำและเล่าให้เขาฟังว่า   แค่นี้ก็เป็นภาพความอบอุ่นสำหรับครอบครัวคุณตลอดไป

(Some images used under license from Shutterstock.com.)