Haijai.com


6 ขั้นตอนการล้างพิษตับ LIVER DETOX


 
เปิดอ่าน 3242

6 STEP LIVER DETOX โปรแกรมล้างพิษตับ

 

 

เราต่างกังวลเรื่องสุขภาพของตัวเอง และตั้งคำถามต่างๆ นานา เช่น ทำไมเราจึงสุขภาพไม่ดี หรือสาเหตุอะไรกันนะ ที่ทำให้การทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

 

 

ความเสื่อมของร่างกายนั้นมาจากความอ่อนแอของระบบอวัยวะหนึ่งอวัยวะใด ที่ส่งผลต่อกันมาเป็นทอดๆ โดยอาจเริ่มจากการที่ร่างกายต้องเผชิญกับมลภาวะรอบตัว รวมทั้งความเครียดในชีวิตประจำวัน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ละที่ทำให้เซลล์ในร่งากายค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง และทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องยากมากขึ้น

 

 

นอกจากนี้ปัญหาข้างต้นยังทำให้ระบบการขับพิษ หรือล้างพิษของร่างากยจำเป็นต้องปรับตัว เพื่อรับมือกับท็อกซินที่เราต้องเผชิญในแต่ละวัน ระบบนี้เป็นกลไกทางธรรมชาติที่เปลี่ยนท็อกซินให้กลายเป็นสสาร ปราศจากพิษที่ร่างกายสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือกำจัดออกไปได้

 

 

กระบวนการล้างพิษที่ช่วยให้ร่างกายสามารถฟื้นฟูตัวเองได้นั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ที่ว่านี้เป็นเรื่องลึกลับ และมหัศจรรย์ที่ร่างกายทำอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะในขณะหลับหรือตื่น

 

 

รู้จักเซล์ เลือด และน้ำเหลือง

นายแพทย์ปีเตอร์ เบนเนตต์ แพทย์ธรรมชาติบำบัดจากคลินิกเมดิทรีนธรรมชาติบำบัด ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า หน่วยโครงสร้างพื้นฐานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่ เซลล์ เลือด และน้ำเหลือง (Cell , Blood and Lymph) โดยเซลล์เป็นหน่วยที่จำเป็นที่สุดของสิ่งมีชีวิต ส่วนเลือดมีหน้าที่นำอาหารไปบำรุงเซลล์ และน้ำเหลืองนำของเสียออกจากร่างกาย

 

 

เซลล์

เซลล์ทุกชนิดประกอบด้วยนิวเคลียส ไมโครคอนเดรีย และเยื่อหุ้มเซลล์ ทั้งหมดนี้เป็นโครงสร้างสำคัญในกิจกรรมการเผาผลาญ ที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้

 

1.นิวเคลียสมีดีเอ็นเอ เป็นศูนย์ความทรงจำ และการควบคุมชีวเคมีของร่างกาย

 

2.ไมโครคอนเดรีย สร้างโมเลกุลจำเพาะ สำหรับสร้างพลังงาน

 

3.เยื่อหุ้มเซลล์เป็นตัวกลางในการสื่อสารของเซลล์

 

 

ท็อกซินทำร้ายเซลล์

การเผชิญหน้ากับท็อกซิน โดยเฉพาะท็อกซินที่มาจากสารเคมีอุตสาหกรรม เป็นตัวก่อโรคมะเร็ง คุณหมอปีเตอร์ให้เหตุผลไว้ว่า สารเคมีดังกล่าวจะทำลายดีเอ็นเอ และขัดขวางการทำงานของนิวเคลียส ซึ่งเป็นไปได้ 2 ทาง ดังนี้

 

1.ท็อกซินจะเปลี่ยนโครงสร้างเซลล์ ทำให้เกิดความสับสนในการแสดงออกของดีเอ็นเอ

 

2.ท็อกซินจะแตกตัว ก่ออนุมูลอิสระ ขโมยอิเล็กตรอนจากดีเอ็นเอ และเปลี่ยนรหัสดีเอ็นเอไป โดยไม่มียาชนิดไหนแก้ไขได้ ท็อกซินบางชนิดเป็นอันตราย ซึ่งจะโจมตีดีเอ็นเอในตับ หลอดเลือดแดง และระบบประสาทส่วนกลาง

 

 

เมื่อท็อกซินเดินทางเข้าสู่ไมโครคอนเดรีย ร่างกายจะสร้างอนุมูลอิสระ โดยไม่มีเอนไซม์ที่จะทำให้ท็อกซิน และธาตุโลหะหนักแตกตัว การรักษาด้วยการล้างพิษ จะช่วยป้องกันการก่อตัวของอนุมูลอิสระเหล่านี้ โดยการทำให้ท็อกซินในตับแตกตัว และถูกขจัดออกก่อนจะเข้าสู่ไมโครคอนเดรีย

 

 

เมื่อเซลล์สูญเสียความสามารถในการล้างพิษด้วยตัวเองไปแล้ว ท็อกซินจะไปเป็นตัวรับของเยื่อหุ้มเซลล์ และสร้างสิ่งที่เรียกว่า “คลื่นท็อกซิน” (Toxic Noise) ซึ่งรบกวนการสื่อสารระหว่างเซลล์ ทำลายความสามารถของสมอง และรบกวนการสื่อสารในระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อ

 

 

เลือด

“เลือด” เชื่อมโยงทุกอวัยวะในร่างกายเข้าด้วยกัน เลือดประกอบไปด้วยน้ำ แร่ธาตุ โปรตีน เซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์เม็ดเลือดแดง โดยทุกๆ จังหวะการเต้นของหัวใจ เลือดจะไหลเข้าสู่เนื้อเยื่อไปถึงอวัยวะต่างๆ ส่งอาหารที่จำเป็นไปสู่เซลล์และกำจัดเซลล์ที่ตายแล้ว

 

 

คุณหมอปีเตอร์ยังบอกอีกว่า เลือดช่วยให้โมเลกุลเคลื่อนที่จากส่วนหนึ่งของร่างกาย ไปยังอีกส่วนหนึ่ง เพื่อทำความสะอาดระบบล้างพิษ อาทิ ตับ และสร้างเส้นทางให้เซลล์สารต้านท็อกซิน อาทิ ระบบภูมิคุ้มกัน

 

 

ท็อกซินทำร้ายเลือด

เลือดเปราะบางต่อท็อกซินมาก จึงเป็นหน่วยแรกของร่างกายที่ถูกโจมตี เมื่อเลือดปนเปื้อนท็อกซิน มันจะกระจายท็อกซินดังกล่าว ไปยังเซลล์ทั้งหมดของร่างกาย

 

 

การล้างพิษจึงช่วยล้างเลือด โดย นายแพทย์สตีเฟน แบร์รี แพทย์ธรรมชาติบำบัด ผู้เขียนหนังสือ “7-Day Detox Miracle” พบว่า การเปลี่ยนอาหารการกินและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด จะช่วยผลักดันให้อวัยวะในระบบภูมิคุ้มกันกรองท็อกซินในเลือดได้

 

 

น้ำเหลือง

คุณหมอสตีเฟนบอกว่า หลังจากที่เลือดได้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้ว เลือดจะเดินทางต่อไปยัง 2 ช่องทาง คือ ไหลผ่านระบบไหลเวียนเลือดแดง และไหลผ่านท่อเล็กๆ ของระบบน้ำเหลือง ซึ่งเป็นเครือข่ายของเส้นเลือดฝอย ที่อยู่ในเนื้อเยื่อทั้งหมด

 

 

ก่อนที่จะเข้าสู่เครือข่ายนี้ เลือดจะถูกแยกออกจากเซลล์เม็ดเลือดแดง เพื่อสร้างของเหลวที่เรียกว่า “น้ำเหลือง” ขึ้นมา โดยท่อเล็กๆ ของระบบน้ำเหลืองนั้นมีน้ำเหลืองบรรจุอยู่ถึง 15 ลิตร ซึ่งมากกว่าปริมาณเลือดทั้งหมดในร่างกายถึง 3 เท่า

 

 

น้ำเหลืองภายในท่อเล็กๆ เหล่านี้จะไหลเข้าสู่พื้นที่กรองเล็กๆ ที่เรียกว่า “ต่อมน้ำเหลือง” ซึ่งมีอยู่บริเวณขาหนีบ รักแร้ คอ และบริเวณหน้าท้องรอบๆ ลำไส้

 

 

ต่อมน้ำเหลืองมีมากกว่า 600 ต่อมทั่งร่างกาย มีหน้าที่เป็นตัวกรอง โดยในแต่ละต่อม เซลล์เม็ดเลือดขาวจะทำหน้าที่เสมือนผู้ปกป้อง ตรวจสอบแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อโรคอันตรายในน้ำเหลือง เมื่อพบผู้บุกรุกเซลล์เม็ดเลือดขาวก็จะทำลายทันที

 

 

ในตับ ต่อมน้ำเหลืองทำหน้าที่เป็นตัวกรองขั้นต้นในการจำแนกแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อโรคต่างๆ เพื่อล้างพิษเบื้องต้น เป็นการแบ่งเบาการทำงานของตับ

 

 

The 6 Steps of Detoxification

6 ขั้นตอนการล้างพิษ

 

การล้างพิษเป็นกระบวนการหนึ่งของร่างกายที่จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น ฟื้นฟูความเจ็บป่วย โดยการกระตุ้นระบบเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งคุณหมอสตีเฟนบอกว่า มี 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 

 

STEP 1 ขจัดปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพ ปัญหาที่ส่งผลกระทบตอ่สุขภาพที่สำคัญ คือ ความเครียดของร่างกายที่เกิดจากมลภาวะ ซึ่งหากรุนแรงก็จะทำให้เกิดความผิดปกติในระบบเการเผาผลาญ และทำให้กลไกการป้องกันตามธรรมชาติของร่างกายเสื่อมสภาพลง

 

 

การอดอาหาร โดยดื่มเฉพาะน้ำอย่างเดียวเป็นเวลา 2 วัน และวางแผนการกินอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน จะช่วยให้ระบบย่อยได้พัก โดยขั้นตอนนี้ร่างกายจะดึงพลังงานที่สะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อออกมาใช้ และในกระบวนการนี้ท็อกซินที่อยู่ในเนื้อเยื่อจะถูกนำออกมาอยู่ในระบบเลือด ก่อนจะถูกขับออกไป

 

 

STEP 2 ปรับปรุงการไหลเวียน การติดเชื้อ การอักเสบ การบาดเจ็บ และพยาธิสภาพต่างๆ ในการเกิดโรค จะได้รับการตอบสนองเชิงบวกต่อการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลือง คุณหมอสตีเฟนกล่าวว่า การเคลื่อนตัวของของเหลวที่ว่านี้ จะนำพาสารอาหาร ออกซิเจนและเซลล์ดีพร้อมสู้โรค มายังเนื้อเยื่อที่กำลังเผชิญปัญหา รวมทั้งนำขยะจากการเผาผลาญ ของเสียจากการอักเสบ และท็อกซินอื่นๆ ออกไปจากร่างกาย ดังนั้น หากเกิดความผิดปกติต่อการไหลเวียนของเลือด จึงเป็นสัญญาณบอกโรค

 

 

อย่างไรก็ตามการใช้อควาเทอราปี การฝังเข็ม และการรักษาแนวธรรมชาติบำบัด จะช่วยให้ระบบประสาทซิมพาเทติกฟื้นฟูการทำงานของร่างกาย ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ

 

 

STEP 3 กระตุ้นการกำจัดของเสีย เมื่อระบบการไหลเวียนเริ่มนำท็อกซินออกมาจากเนื้อเยื่อ ร่างกายก็จะต้องกำจัดท็อกซินเหล่านั้นออกไป โดยขับออกผ่านเหงื่อ ปัสสาวะและอุจจาระ

 

 

คุณหมอสตีเฟนกล่าวว่า เราช่วยเพิ่มความสามารถในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายทางผิวหนังปัสสาวะ และอุจจาระได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายของเสียออกจากลำไส้ใหญ่ ผ่านการชะล้าง (การทำดีท็อกซ์แบบชีวจิต หรือ ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Coffee Enema) การกินยาสมุนไพรเพื่อช่วยระบาย และการอบซาวน่า เพื่อขับเหงื่อออกทางผิวหนัง

 

 

STEP 4 ซ่อมแซมระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินอาหารเป็นเสมือนบ้านของจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งจะว่าไปมำจนวนมากกว่าเซลล์ทั้งหมดในร่างกาย ระบบทางเดินอาหารจึงเป็นระบบที่ซับซ้อน

 

 

นอกจากนี้ในระบบดังกล่าวยังมีแบคทีเรียที่มีน้ำหนักรวมกันถึง 3 ปอนด์ บางชนิดเป็นแบคทีเรียดี ในขณะที่บางชนิดอันตราย ซึ่งทั้งสองชนิดต่างก็ต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ชนิดของตนเองมีจำนวนมากกว่า แต่แน่นอนว่า ในสภาวะร่างกายที่แข็งแรงนั้น จำนวนแบคทีเรียดีย่อมมีมากกว่า

 

 

ทั้งนี้หากแบคทีเรียชนิดอันตรายมีจำนวนมากกว่าแบคทีเรียชนิดดีเมื่อใด ร่างกายก็จะสร้างท็อกซินขึ้น ซึ่งจะแทรกซึมเข้าไปในกระแสเลือด กลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดทั้งโรคเฉียบพลัน และโรคเรื้อรัง นอกจากนี้ความไม่สมดุลระหว่างแบคทีเรียชนิดดี และชนิดอันตรายยังเป็นสาเหตุของการแพ้อาหารต่างๆ ปัญหาผิวหนัง การปวดหัวไมเกรน ฯลฯ อีกด้วย

 

 

วิธีรักษา

ดร.เจฟฟ์ แบลนด์ ผู้ก่อตั้งสถาบันการแพทย์แนวฟังก์ชันนัล (Functional Medicine) ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำว่า หากต้องการซ่อมแซมระบบทางเดินอาหาร และกระตุ้นกลไกการล้างพิษ จะต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1.เติมแบคทีเรียชนิดดีให้ลำไส้ใหญ่

 

2.ปรับปรุงระบบย่อยอาหาร เพื่อให้อาหารได้รับการย่อยอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เน่าเสีย

 

3.เพิ่มระยะเวลาการเดินทางของอาหาร ไปยังลำไส้ใหญ่ โดยการเคี้ยวช้าๆ

 

4.ฝึกร่างกายให้ลดภาวะลำไส้ขี้เกียจ (Leaky Gut)

 

 

STEP 5 กระตุ้นตับ ตับเป็นอวัยวะที่แบกรับภาระการทำงานของร่างกายมากมาย รวมทั้งกระบวนการที่มีชื่อว่า “กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ” (Biotransformation) โดยเลือดจะไหลผ่านเข้าสู่ตับพร้อมกับของเสีย และท็อกซินมากมายที่รอการกำจัดออก รวมทั้งสารอาหารที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นพลังงาน วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยให้การทำงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างและฟื้นฟูเซลล์

 

 

คุณหมอปีเตอร์ ผู้ช่วยเขียนหนังสือ “7-Day Detox Miracle” ให้ความรู้ว่า ตับยังผลิตน้ำดีและคอเลสเตอรอล ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย และช่วยกำจัดไขมันจากอาหาร ที่จริงแล้วระบบการเผาผลาญและการทำงานของร่างกายดังกล่าว เชื่อมโยงกับอวัยวะตับไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้น ถ้าอวัยวะตับไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ จะส่งผลกระทบต่อทุกระบบในร่างกาย

 

 

ดีท็อกซ์ตับ

เราจำเป็นต้องกำหนดรูปแบบการอดอาหาร และการกินอาหารอย่างเมหาะสม โดยคุณหมอปีเตอร์และคุณหมอสตีเฟนแนะนำ ให้กินกรดแอมิโนที่ได้จากโปรตีนธรรมชาติที่มีอยู่ในพืชต่างๆ เช่น ธัญพืชไม่ขัดขาว เพื่อกระตุ้นการล้างพิษแอนติออกซิแดนต์ วิตามิน และสมุนไพร เพื่อช่วยรักษา ป้องกันการทำลายอนุมูลอิสระ ป้องกันตับ และอวัยวะอื่นๆ ส่วนสมุนไพรจะช่วยสร้างน้ำดีเพื่อนำสารพิษออกจากตับ

 

 

นอกจากนี้กิจกรรมที่กระตุ้นการไหลเวียนของระบบโลหิต เช่น อะควาเทอราปี ซาวน่า กระโดดเชือก โยคะ จะช่วยบังคับการเคลื่อนที่ของเลือดผ่านลำไส้ใหญ่และตับ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกัน และการล้างพิษทำงานดีขึ้น

 

 

STEP 6 แปลงร่างความเครียด ในระยะยาวฮอร์โมนความเครียด จะส่งผลกระทบด้านลบต่ออวัยวะทุกระบบในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นระบบการล้างพิษ โดยทำให้กระบวนการกรองสารพิษอ่อนแอลง รวมทั้งยังอาจทำให้เกิดภาวะลำไส้ขี้เกียจ หรือ Leaky Gut ได้ นอกจากนี้ความรู้สึกด้านลบยังมีผลกระทบต่อระบบการทำงานของหัวใจ และหลอดเลือดอีกด้วย

 

 

คุณซาร่า เฟย์ ผู้ช่วยคุณหมอปีเตอร์และคุณหมอสตีเฟน พบว่า การกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกบวกนั้น เป็นกุญแจสำคัญในการล้างพิษทางอารมณ์ การเปลี่ยนความคิดให้ไปจดจ่ออยู่กับเรื่องบวก สามารถทำได้ด้วยการกำหนดจิตตัวเอง สวดมนต์ ปฏิญาณตน และเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในบ้านและสถานที่ทำงาน เพื่อลดพฤติกรรม และความรู้สึกด้านลบที่มักจะเกิดเมื่ออยู่ในบรรยากาศเก่าๆ

 

 

นอกจากนี้การผ่อนคลายในชีวิตประจำวัน เช่น การทำงานอดิเรก การอ่านหนังสือ การเล่นดนตรี การออกกำลังกาย การพักผ่อนให้เพียงพอ ก็เป็นกิจกรรมสำคัญที่จะป้องกันคุณจากความคิดด้านลบ และความเครียดทางกายได้

 

 

อะควาเทอราปีเพื่อการล้างพิษ

อะควาเทอราปีเพื่อการล้างพิษนั้น เป็นวิธีกระตุ้นการไหลเวียนเลือดที่เก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่ง สามารถทำได้โดยการอาบน้ำอุ่น (จนร้อน) สลับกับการอาบน้ำเย็น เพื่อให้เลือดไหลเวียนภายใต้ผิวหนัง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปยังเนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ

 

 

The Liver

กิจกรรมชีวเคมีส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระบบการย่อยอาหารและการเผาผลาญรวมทั้งอวัยวะตับ โดย “ตับ” เป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกาย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการกรองของเสีย ให้กับทุกโมเลกุลเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างากย และเปลี่ยนท็อกซินให้กลายเป็นสสารไม่อันตราย ที่สามารถสลายออกไปจากร่างกายได้

 

 

ตับทำความสะอาดเลือดและทำให้เลือดบริสุทธิ์ เพื่อส่งไปบำรุงเลี้ยงร่างกายต่อไป ดังนั้น ความอ่อนแอหรอืความผิดปกติใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตับส่งผลกระทบต่อระบบอวัยวะทั้งหมด

 

 

การรักษาโรคโดยวิธีธรรมชาติบำบัด (Naturopathic) ยืนยันว่า หลายโรคสามารถรักษาได้ด้วยการกระตุ้นการทำงานของตับ

 

 

กระบวนการกำจัดของเสียออกจากตับ

คุณหมอปีเตอร์ระบุว่า ร่างกายของเราไม่ชอบเก็บโมเลกุลชนิดใดชนิดหนึ่งไว้นาน แม้จะเป็นโมเลกุลที่ดี อาทิ ฮอร์โมน ซึ่งก็ถูกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือถูกกำจัดออกจากร่างกายอยู่เสมอ เอนไซม์ที่ช่วยล้างพิษเป็นตัวสำคัยที่คอยส่งเสริมให้ตับสามารถทำลายโมเลกุล ทั้งชนิดที่ดีและเป็นพิษได้ โดยเอนไซม์ดังกล่าว เป็นโมเลกุลที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งในกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

 

 

ร่างกายของเรามีเอนไซม์นับพันชนิด โดยที่แต่ละชนิดก็มีหน้าที่แตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วเอนไซม์จะทำหน้าที่เป็นเหมือนสบู่ที่คอยกำจัดความมัน โดยย่อยให้กลายเป็นโมเลกุลเล็กๆ และกำจัดมันออกไปจากร่างกายในที่สุด

 

 

การทำความสะอาดตับระยะแรก

ในระยะแรกนี้เอนไซม์จะทำให้ท็อกซินแตกตัวออกเป็นขนาดปานกลาง โดยท็อกซินบางชนิดจะถูกกำจัดในระยะนี้ แต่บางชนิดก็ต้องถูกส่งต่อไปกำจัดยังระยะที่สอง

 

 

การทำความสะอาดตับระยะที่สอง

ท็อกซินขนาดปานกลางจะถูกส่งไปตามเส้นทางล้างพิษ 6 เส้นทาง ซึ่งท็อกซินเหล่านี้จะถูกทำให้แตกตัว มีขนาดเล็กลงไปอีก และเกาะเข้ากับโมเลกุลโปรตีนชนิดจำเพาะ ที่จะทำหน้าที่นำพาท็อกซินออกไปจากร่างกาย ในรูปแบบของปัสสาวะหรืออุจจาระ

 

 

7 Days Detox Miracle

 

คุณหมอปีเตอร์แนะนำโปรแกรมช่วยตับล้างพาในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้

 

• ดื่มเฉพาะน้ำแร่บริสุทธิ์ อย่างน้อยวันละประมาณ 2 ลิตร

 

• ดื่มน้ำผลไม้เจือจางโดยการเติมน้ำเปล่าลงไปในน้ำผลไม้สดหนึ่งเท่าตัว

 

• กินเฉพาะอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก

 

• ดื่มน้ำอาร์ซีหรือน้ำต้มจากข้าว 9 ชนิด ซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีนจากธัญพืชวันละ 2 ครั้ง โดยอาจดื่มระหว่างมื้ออาหาร

 

• กินบีตรู้ตทุกวัน โดยปรุงเป็นอาหารต่างๆ ทั้งแบบปรุงสุกหรือกินสด

 

• ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง อาจเป็นการเดิน รำกระบอง โยคะ

 

• ทำให้เหงื่อออกทุกวัน ทั้งนี้อาจด้วยการออกกำลังกายหรืออบซาวน่า

 

• นอนหลับอย่างน้อยคืนละ 6-7 ชั่วโมง

 

• หลีกเลี่ยงการกินอาหารจนแน่นท้อง หรือกินอาหารทั้งที่ไม่รู้สึกหิว

 

• หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มกาเฟอีน

 

• หลีกเลี่ยนกิจกรรมที่กระตุ้นร่างกายาในช่วงเวลากลางคืน เช่น ดูทีวี ดูหนัง ปาร์ตี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพักสมองตลอดช่วงเวลา 7 วัน

 

• หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำตาลหรือสารกันบูด

 

 

ธปัน แสงสุวรรณ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)