Haijai.com


5 วิธีสุขภาพจิตแจ่มใส่แม้วัยเพิ่มขึ้น


 
เปิดอ่าน 1923

5 วิธีสุขภาพจิตแจ่มใส่ แม้วัยเพิ่มขึ้น

 

The American Association แนะนำว่า ผู้เข้าสู่วัยเกษียณที่มีพฤติกรรมต่อไปนี้ จะมีปัญหาสุขภาพจิต เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า ก้าวร้าว น้อยกว่าคนทั่วไป

1.ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นสม่ำเสมอ เน้นการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือคนในชุมชนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

2.ระลึกถึงและขอบคุณ เป็นทัศนคติเชิงบวกที่จะทำให้มองเห็น คุณค่าของบุคคลและสิ่งรอบตัวได้ง่ายขึ้น

3.ออกกำลังกาย ไม่เฉพาะการเล่นกีฬา แต่ให้นับรวมกิจกรรมออกแรงอื่นๆ เช่น ทำงานบ้าน เดินไปซื้อของ เลี้ยงหลาน ทำกับข้าว ทำสวน

4.กินอาหารที่มีโพรไบโอติก เช่น ผักดอง โยเกิร์ต เป็นประจำ ช่วยให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้ เจริญเติบโตได้ดี มีผลต่อระดับเซโรโทนินในร่างกาย ช่วยลดโอกาสเสี่ยงภาวะซึมเศร้า และนอนไม่หลับได้

5.นอนให้พอ เริ่มจากเข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดิมให้เป็นกิจวัตร ที่สำคัญ ช่วงเวลา 1 ชั่วโมงก่อนเข้านอน ควรทำกิจกรรมที่เน้นความสงบ เช่น สวดมนต์ อ่านหนังสือ นวดผ่อนคลาย ทำงานฝีมือเบาๆ

 

หากปฏิบัติสมาธิหรือกำหนดลมหายใจ แม้เพียง 10-15 นาที ก่อนนอนได้จะยิ่งดีมาก

(Some images used under license from Shutterstock.com.)