Haijai.com


2 เทคนิคป้องกันเบาหวานขึ้นจอตา


 
เปิดอ่าน 2417

2 เทคนิคป้องกันเบาหวานขึ้นจอตา

 

 

เมื่อผู้ป่วยเกิดอาการเบาหวานขึ้นจอตาขึ้นแล้ว จะรักษาได้หรือไม่ และควรดูแลตัวเองอย่างไร คุณหมอจุฑาไลแนะนำดังนี้ค่ะ

 

“หลังเกิดอาการตามัวจากภาวะเบาหวานขึ้นจอตาแล้ว ในบางกรณีหากมาพบแพทย์เร็วก็สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ แต่โดยส่วนใหญ่ทำได้เพียงประคับประคองอาการไม่ให้แย่ลงค่ะ”

 

 

โดยวิธีการประคับประคองอาการต่างๆ ให้คงที่มี 2 วิธี

 

1.รักษาอาการของโรคเบาหวานไม่ให้ลุกลาม

คุณหมอจุฑาไลแนะนำว่า ทำได้โดยผู้ป่วยต้องควบคุมน้ำตาลให้อยู่ในระดับปกติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงควบคุมไขมันในเลือด และความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดฝอยเปราะแตก

 

นอกจากนี้การงดสูบบุหรี่และการออกกำลังกายเป็นประจำก็ช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติได้

 

 

2.พบจักษุแพทย์เพื่อตรวจตาอย่างสม่ำเสมอ

คุณหมอจุฑาไลกล่าวว่า ในกรณีที่มีอาการเบาหวานขึ้นจอตาแล้ว ควรมาพบแพทย์ตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ ส่วนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ยังไม่ปรากฏอาการเบาหวานขึ้นจอตา ก็ควรตรวจดวงตาอย่างน้อยปีละครั้ง

 

 

เพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริงดังกล่าว ขอยกประสบการณ์ของ คุณวาสนา ไทรงาม (อายุ 41 ปี) ซึ่งดูแลคุณพ่อและคุณอาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานทั้งคู่ แต่มีเพียงคนเดียวที่มีอาการเบาหวานขึ้นจอตาค่ะ

 

 

“แม้ว่าทั้งพ่อและอาจจะป่วยเป็นโรคเบาหวานทั้งคู่ แต่มีพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลที่แตกต่างกัน พ่อ่ปวยด้วยโรคนี้มา 10 ปี โดยหลังจากตรวจพบโรคพ่อก็จริงจังกับการเลือกกินอาหารมาก หรือหากวันใดเกิดอยากตามใจปากด้วยการกินของหวาน ก็จะมีแม่และฉันคอยห้ามปราม อีกทั้งคอยกระตุ้นให้ออกกำลังกายช่วงเย็นเกือบทุกวัน”

 

 

“ขณะที่อาซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวานมา 5 ปี เป้นคนตามใจปากและไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย ยกเว้นเมื่อใกล้กำหนดนัดตรวจร่างกาย อาจะหันมาควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดล่วงหน้า 3-4 วัน เพื่อให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่สูงเกินไป และไม่ถูกคุณหมอตักเตือน แต่ท้ายที่สุด อาก็มีอาการเบาหวานขึ้นจอตา ทำให้มีอาการตามัว มองเห็นไม่ชัด เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตพอสมควรค่ะ”

(Some images used under license from Shutterstock.com.)