Haijai.com


ให้อาหารถูกหลักลูกรักแข็งแรง


 
เปิดอ่าน 1596
 

ให้อาหารถูกหลักลูกรักแข็งแรง

 

 

"อาหาร" ที่เหมาะสมสำหรับทารกทั้งชนิดและปริมาณ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนา และการเจริญเติบโตของร่างกายและสมอง ทารกเป็นช่วงชีวิตที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การเจริญเติบโตของสมองเกิดขึ้นตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 2 ปี ซึ่งจะมีการพัฒนา ไปประมาณร้อยละ 80 ของสมองผู้ใหญ่ ดังนั้นอาหารระหว่างแม่ตั้งครรภ์ตลอดจนอาหารทารก หลังคลอด จึงมีความสำคัญอย่างมาก น้ำหนักทารกแรกคลอดจะประมาณ 3 กิโลกรัม แต่เมื่อทารกอายุได้ 5 เดือน จะมีน้ำหนักเป็น 2 เท่าของน้ำหนักแรกเกิด และควรเป็น 3 เท่า เมื่อทารกอายุได้ 1 ปี จะเห็นว่าไม่มีวัยใดในชีวิตของคนเราที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วเท่าช่วง วัยทารก ดังนั้นความต้องการสารอาหารต่าง ๆ จึงเพิ่มขึ้นด้วย ถ้าได้รับสารอาหารต่าง ๆ ไม่ เพียงพอ การเจริญเติบโตก็จะหยุดชะงัก ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะให้อาหารชนิดต่าง ๆ จึงมี ความจำเป็น เพื่อให้ทารกมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ

 

 

สารอาหารสำคัญที่ลูกน้อยต้องการ

 

พลังงานและโปรตีน ความต้องการพลังงานและโปรตีนเทียบกับน้ำหนักตัว จะเห็นว่าสูงมากกว่าเด็กโตหรือผู้ใหญ่ แหล่งโปรตีนและพลังงานในช่วงแรกเกิด ถึง 4 เดือนที่ดีที่สุดคือนมแม่ หลังจากนั้นเพิ่มเติมจากไข่ เนื้อสัตว์ต่าง ๆ เครื่องชี้วัดการเจริญของเซลล์สมองคือเส้นรอบศีรษะ

 

 

แร่ธาตุเหล็ก จำเป็นสำหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงทารกอายุ 4-12 เดือน ควรได้แร่ธาตุเหล็ก จากตับ เนื้อสัตว์ ไข่แดง

 

 

ไอโอดีน ช่วยการทำงานของต่อมไธรอยด์ ไอโอดีนช่วยพัฒนาสมองและการเจริญเติบโต ของร่างกาย ใช้เกลือไอโอดีนในการปรุงอาหาร

 

 

แคลเซียม จำเป็นสำหรับการสร้างกระดูกและฟัน ส่วนใหญ่ได้รับจากนม

 

 

สังกะสี ช่วยการเจริญเติบโต สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย มีมากในอาหารพวกเนื้อสัตว์ต่าง ๆ และอาหารทะเล

 

 

วิตามินเอ มีบทบาทเกี่ยวกับการเจริญเติบโต เสริมสร้างเซลล์และระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยเกี่ยวกับการมองเห็น แหล่งอาหารสำคัญคือ ตับ ไข่แดง ผักใบเขียวเข้ม และผักผลไม้สีเหลืองแสด

(Some images used under license from Shutterstock.com.)