Haijai.com


3 เทคโนโลยีใหม่ต่อสู้ป้องกันมะเร็งร้าย


 
เปิดอ่าน 1458

เทคโนโลยีสู้มะเร็ง

 

 

โรคมะเร็งเป็นภัยร้ายที่คุกคามมนุษย์ยุคใหม่ ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ก็มิได้นิ่งนอนใจ ต่างพยายามคิดค้นวิจัยแนวทางใหม่ๆ มาสู้กับโรคร้ายนี้ จึงขอหยิบยกบางเทคโนโลยีที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมของสมาคมวิทยามะเร็งคลินิกแห่งอเมริกา (The American Society of Clinical Oncology, ASCO) มาบอกเล่าให้ผู้อ่านได้ทราบเป็นข้อมูล

 

 

การตรวจมะเร็งอย่างไร้ความเจ็บปวด

 

โดยปกติวิธีการตรวจมะเร็งจะใช้การตัดชิ้นเนื้อมาตรวจ (tissue biopsy) ซึ่งกินเวลา และบางครั้งก็ไม่ได้ผล ดังนั้นจึงมีนักวิจัยคิดหาวิธีการใหม่ๆ โดยใช้การศึกษาด้านพันธุกรรม เพื่อระบุดีเอ็นเอของเซลล์มะเร็งในเลือดของผู้ป่วย ปัจจุบันเทคนิคดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาต่อก่อนจะนำมาใช้กับมนุษย์

 

 

รายงานมะเร็งออนไลน์เพิ่มอัตราการรอดชีวิต

 

นักวิจัยพบว่า ผู้ป่วยที่รายงานอาการและอาการข้างเคียงจากการรักษามะเร็งที่พวกเขาได้รับ ผ่านระบบออนไลน์นั้น มีอัตรารอดชีวิตที่ดีขึ้น ระบบออนไลน์ซึ่งใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ในบ้านนั้น สามารถเป็นคลังเก็บข้อมูลและเส้นบอกเหตุการณ์ตามเวลา (timeline) ของอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยก่อนการนัดหมายครั้งต่อไป

 

 

นอกจากนี้ในกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงอย่างหายใจติดขัด ก็จะมีพยาบาลที่ได้รับการฝึกมาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในทันที ผลดีที่ได้จากระบบดังกล่าวนั้น ว่ากันว่าดีเสียยิ่งกว่าผลดีจากยารักษามะเร็งเสียอีก

 

 

ภูมิคุ้มกันบำบัด 2.0 การรักษาแห่งอนาคต

 

นักวิจัยกำลังเริ่มต้นผสานเทคนิคภูมิคุ้มกันบำบัด (immunotherapy) ที่เรียกว่า checkpoint inhibitors กับวิธีการรักษามะเร็งที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อศึกษาผลลัพธ์ กลไกของ checkpoint inhibitors คือการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่มีโดยกำเนิด ตลอดจนติดอาวุธให้พวกมันต่อสู้กับวายร้ายตัวนี้

 

 

ในปัจจุบันวิธีดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งบริเวณศีรษะและคอ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งปอด มะเร็งไต และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin การพัฒนา checkpoint inhibitors ตัวใหม่ๆ และการรักษาแบบผสมผสานจะทำให้เราเข้าถึงการรักษามะเร็งในอนาคต ซึ่งสามารถจัดการกับมะเร็งได้อยู่หมัด โดยอาศัยศัลยกรรมเพียงเล็กน้อย

 

 

แม้ว่านักวิจัยจะไม่นิ่งนอนใจในการหาอาวุธใหม่ๆ มาสู้กับเพชฌฆาตที่คร่าชีวิตผู้คนรายนี้ก็ตาม แต่พวกเราก็ไม่ควรประมาท พึงระลึกไว้เสมอว่า การป้องกันมะเร็งด้วยการใช้ชีวิตที่เอื้อต่อสุขภาพย่อมดีกว่าการรักษาเป็นไหนๆ

 

 

ภก.พลกิตต์ เบศรภิญโญวงศ์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)