Haijai.com


การรักษาไวรัสตับอักเสบชนิดซีดีขึ้น


 
เปิดอ่าน 1339

การรักษาไวรัสตับอักเสบชนิดซีดีขึ้น

 

 

ไวรัสตับอักเสบชนิดซีเป็นเชื้อโรคที่มีพิษสงร้ายแรง แต่ก่อนยาที่รักษาโรคนี้ยังไม่ค่อยดี ปัจจุบันนี้มีการค้นพบยาซึ่งดีขึ้นเรื่อยๆ คนบางคนมีเชื้อโรคตัวนี้อยู่แต่ไม่รู้ตัว กรมควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ แนะนำให้คนที่อยู่ในกลุ่มเบบี้บูม (เกิดระหว่างปี ค.ศ.1945-ค.ศ.1965) เจาะเลือดตรวจกวาดหาโรคนี้แล้วทำการรักษา เพราะว่าคนกลุ่มนี้ตายจากโรคนี้มาก

 

 

คนที่มีเชื้อนี้ในร่างกายมักจะรู้ตัวเอาเมื่อสาย คือเมื่อตับอักเสบเรื้อรังจนเสียหายแล้ว ทำให้ตับแข็ง และเป็นมะเร็งตับตามมา ปัจจุบันคนที่ติดเชื้อนี้มักจะเป็นกลุ่มคนที่ฉีดยาเสพติดที่ใช้เข็มไม่สะอาดร่วมกัน แต่คนสมัยก่อน (คือก่อนปี 1992 ก่อนที่ธนาคารเลือดจะเริ่มตรวจกวาดหาเชื้อตัวนี้) ติดเชื้อตัวนี้จากการได้รับการถ่ายเลือดหรือจากการปลูกถ่ายอวัยวะ

 

 

สมัยแรกยามาตรฐานคือ pegylated interferon และ ribavirin ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันฆ่าไวรัส ซึ่งได้ผลดีน้อยกว่า 50% ต่อไวรัสตับอักเสบชนิดซีที่พบบ่อยๆ แต่ยาที่ได้รับอนุมัติใหม่คือ telaprevir และ boceprevir (protease inhibitors) ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของไวรัส มีผลดีรักษาหายมากกว่า 70% เมื่อรักษาด้วยยากลุ่มแรกไม่ได้ผล การรักษาด้วยยากลุ่มแรกร่วมกับยากลุ่มหลัง (protease inhibitors) ตัวใดตัวหนึ่งจะได้ผลดีถึง 75% แต่ข้อเสียคือยานี้มีผลข้างเคียงและต้องใช้เวลารักษานานหลายเดือน

 

 

คนที่เคยได้เลือดก่อน ค.ศ.1992 ควรตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี ถ้าตรวจพบก็ควปรึกษาหมอที่รักษาตับโดยเฉพาะ หรือหมอระบบทางเดินอาหาร หรือหมออายุรกรรม แล้วแต่ว่าในละแวกบ้านท่านมีหมอใด คนที่เพิ่งติดเชื้อจะมีโอกาสหายได้ดี เพราะในอนาคตอันใกล้อาจจะมียาตัวใหม่ที่ดีขึ้นปลอดภัยขึ้นมาให้ใช้

(Some images used under license from Shutterstock.com.)