Haijai.com


วิธีช่วยเหลือคนเป็นลมหมดสติ


 
เปิดอ่าน 1858

ช่วยด้วยค่ะ มีคนหมดสติ

 

 

หลายคนคงสงสัยว่าถ้าเราไปเจอคนเป็นลมหมดสติ จะช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง ความสำคัญก็คือ “การเข้าไปช่วยอย่างรวดเร็วและถูกวิธี” เพียงเท่านี้คนที่เราช่วยก็มีโอกาสที่จะฟื้นคืนสติได้ค่ะ

 

 

เมื่อเจอผู้ป่วยหมดสติ

 

1.อันดับแรก คือ “ความปลอดภัย” เช่น บริเวณที่เข้าไปช่วยไม่ควรเป็นบริเวณถนนที่รถวิ่งผ่านไปมา กรณีนี้ควรย้ายคนหมดสติมาบริเวณที่ปลอดภัยและเป็นพื้นราบก่อนเริ่มการช่วยชีวิต

 

 

2.ใช้มือทั้ง 2 ข้างตบบริเวณบ่าทั้ง 2 รข้างของคนหมดสติ พร้อมกับเรียก “คุณ...คุณ” กรณีที่เรียกแล้วไม่รู้สึกตัว ให้ตะโกนขอความช่วยเหลือและให้โทร 1669 เรียกรถพยาบาล ขอเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ

 

 

3.คลำชีพจรบริเวณคอ กรณีคลำชีพจรไม่ได้ ให้เริ่มการกดหน้าอก ซึ่งการกดหน้าอกอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย

 

ท่าทาง นั่งคุกเข่าข้างลำตัวผู้ป่วย โน้มลำตัวไปด้านหน้าให้แขนตั้งฉากกับพื้นโลก ไม่งอแขน

 

 

ตำแหน่งการกด วางส้นมือข้างหนึ่งลงบนครึ่งล่างของกระดูกออก และวางส้นมือของอีกข้างประสานล็อกไว้ด้วย

 

 

คุณภาพการกด

 

-กดลึก: กดหน้าอกให้ลึกจากระดับเดิม 2 นิ้ว

 

-ปล่อยสุด: หลังจากกดให้คืนมือกลับมาสุด แต่ไม่ลอยพ้นหน้าอก

 

-อย่าหยุด: ควรทำต่อเนื่อง 2 นาที กดหน้าอก 30 ครั้งต่อการช่วยหายใจ 2 ครั้ง ภายใน 2 นาทีจะได้ทั้งหมด 5 ครั้ง

 

-กดบ่อย: ความเร็วในการกดหน้าอก 100-120 ครั้งต่อนาที

 

-ช่วยหายใจแต่พอดี: การเป่าปาก 2 ครั้งทำหลังกดหน้าอก 30 ครั้ง

 

 

กรณีไม่สามารถช่วยหายใจได้ ให้กดหน้าอกต่อเนื่อง 2 นาที แล้วกลับไปจับชีพจรที่คอ หากยังไม่มีชีพจรให้กดหน้าอกอีก 2 นาที แล้วเช็คชีพจรที่คอใหม่จนกว่ารถพยาบาลและทีมแพทย์จะมาถึง หากเราสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ แล้วก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ที่เราช่วยเหลือได้

 

 

ที่สำคัญที่อยากให้ผู้อ่านจำได้คือ หมายเลยโทรศัพท์ 1669 หากเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือพบคนหมดสติสามารถโทรแจ้งได้ทันทีเลยค่ะ แล้วอย่าลืมนำความรู้ดีๆ บอกต่อคนรอบข้างนะคะ

 

 

พญ.สุภาวีร์ วสุอนันต์กุล

(Some images used under license from Shutterstock.com.)