Haijai.com


ดื่มเหล้าสูบบุหรี่บั่นทอนคุณภาพอสุจิ


 
เปิดอ่าน 4693

ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ บั่นทอนคุณภาพอสุจิ

 

 

การดื่มเหล้าไม่เพียงทำให้ตับแข็ง และการสูบบุหรี่ไม่เพียงทำให้เป็นมะเร็งปอด แต่ยังส่งผลต่อความแข็งแกร่งของระบบสืบพันธุ์อีกด้วย ดังงานวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ที่พบว่า การดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ในปริมาณมาก แม้เป็นช่ว่งระยะเวลาสั้นๆ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอสุจิได้

 

 

งานวิจัยดังกล่าวศึกษาในวัยรุ่นชายสุขภาพดี จำนวน 36 คน ซึ่งอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ (อายุเฉลี่ย 22 ปี) ที่ 3 จุดเวลาด้วยกัน ได้แก่ 7 วันก่อนงานปาร์ตี้เฉลิมฉลอง 1. สัปดาห์หลังงานปาร์ตี้ และ 3 เดือน หลังงานปาร์ตี้

 

 

ผลการศึกษาพบว่า ระหว่างจุดที่ 1 และจุดที่ 2 การดื่มเหล้าและสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นมากกว่า 8 เท่า และ 2 เท่าตามลำดับ การดื่มเหล้ากลับมาอยู่ในภาวะพื้นฐานที่จุดที่ 3 และเมื่อพิจารณาถึงปริมาณน้ำอสุจิ พบว่า ระหว่างจุดที่ 1 และจุดที่ 2 ปริมาณน้ำอสุจิลดลง 18% ระหว่างจุดที่ 2 และจุดที่ 3 ปริมาณน้ำอสุจิลดลง 19% ปริมาณตัวอสุจิก็ลดลงด้วยเช่นกัน

 

 

และสิ่งที่น่ากังวลอีกประการคือ ตัวอสุจิที่มีลักษณะปกติลดลงหลังจากการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้น การงดเหล้าและงดบุหรี่จึงเป็นสิ่งที่ผู้ปรารถนาสุขภาพดี หรือปรารถนาสมรรถภาพทางเพศที่ดี ควรใส่ใจปฏิบัติ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)