Haijai.com


9 ข้อเพื่อการประหยัดพลังงานภายในครัวเรือน


 
เปิดอ่าน 2573

9 ค เพื่อคุณแม่ เพื่อการประหยัดพลังงานภายในครัวเรือน

 

 

1.ควรรอให้อาหารเย็นเสียก่อนจึงค่อยนำใส่ตู้เย็น เพราะการนำอาหารที่ยังร้อนอยู่ใส่ตู้เย็น จะทำให้ตู้เย็นทำงานหนัก และสิ้นเปลืองพลังงานมาก

 

 

2.ควรเปิดตู้เย็นและช่องเย็นเท่าที่จำเป็น เพราะการเปิดตู้เย็น ช่องเย็นบ่อยๆ จะทำให้อากาศร้อนเข้าไป และตู้เย็นจะทำงานหนักมากขึ้น

 

 

3.ควรเช็กประสิทธิภาพของตู้เย็นว่าตู้เย็นทำงานมีประสิทธิภาพดีหรือไม่ ด้วยการนำกระดาษหนึ่งแผ่นหนีบกับประตูตู้เย็น ถ้าดึงกระดาษออกได้โดยง่าย นั่นก็แสดงว่าคุณแม่บ้านควรเปลี่ยนขอบประตูตู้เย็นใหม่ได้แล้ว

 

 

4.ควรเลือกซื้อเตาแก๊สมากกว่าเตาไฟฟ้า เพราะเตาแก๊สประหยัดพลังงานมากกว่าเตาไฟฟ้า

 

 

5.ควรจดวัน เดือน ปี ที่เราสั่งแก๊ส จะได้ทราบว่าเราใช้พลังงานไปมากน้อยแค่ไหนในแต่ละเดือน

 

 

6.ควรเลือกใช้ภาชนะให้เหมาะสมกับขนาดของหัวเตา เพราะหากเราใช้ภาชนะเล็กกับหัวเตาใหญ่ จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานมาก เพราะความร้อนจะสูญเสียไปกับพลังงานโดยรอบ

 

 

7.ควรคำนวณเวลาเปิดฝาภาชนะ เพราะการเปิดฝาหม้อบ่อยๆ นอกจากอาหารจะสุกช้าแล้ว เราจะสูญเสียพลังงานไปโดยใช่เหตุถ้าหากต้องประกอบอาหารที่ต้องเปิดบ่อยๆ ควรเลือกใช้ภาชนะที่มีฝาเป็นกระจก

 

 

8.ควรหั่นผักเป็นชิ้นเล็กๆ สำหรับผักที่สุกยาก เช่น ฟักทอง เผือก มัน เพราะผักชิ้นเล็กจะสุกเร็วกว่าในเวลาที่เท่ากัน

 

 

9.ควรปิดเตาก่อนอาหารสุกเล็กน้อย เพราะความร้อนที่ยังอบอวลอยู่จะทำให้อาหารสุกพอดี

 

 

เวลาผ่านไปนานเท่าไรแล้วแต่ทว่าความประหยัด ความพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างนั้น ทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งตัวดิฉันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ ที่แปรเปลี่ยนไป

 

 

คุณศิริรัตน์ มูลสอาด กรุงเทพฯ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)