Haijai.com


8 ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบแอโรบิก


 
เปิดอ่าน 17712

8 ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบแอโรบิก

 

 

ดอกเตอร์ แพทย์หญิงวอนด้า ได้รวบรวมประโยชน์ของการออกกลังกายแบบแอโรบิกที่มีต่อสุขภาพ หากทำได้อย่างต่อเนื่อง รับรองว่าเพียง 1 เดือน คุณก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้ว

 

1.การทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้น ลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจเฉลี่ยร้อยละ 40-50

 

 

2.ลดความเสี่ยงโรคเบาหวานเฉลี่ยร้อยละ 30-40

 

 

3.ลดความดันโลหิต ระดับน้ำตาล และคอเลสเตอรอลในเลือด

 

 

4.เพิ่มระดับไขมันดีให้กับร่างกาย

 

 

5.ส่งเสริมการทำงานของสมอง ชะลอความเสื่อมของเซลล์สมอง ลดความเสี่ยงโรคความจำเสื่อมและโรคสมองเสื่อม

 

 

6.ช่วยให้อารมณ์ดี ลดความเครียด นอนหลับสนิทและต่อเนื่องมากขึ้น

 

 

7.ลดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

 

 

8.ลดความเสี่ยงการเกิดโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งรวมถึงโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ อีกด้วย

 

 

รู้หรือไม่ แบบนี้ไม่ใช่แอโรบิก

 

การออกกำลังกายระยะสั้น เช่น วิ่งระยะสั้น 50 เมตร 100 เมตร หรือการยกน้ำหนักนับร้อยกิโลกรัม แม้จะมีการใช้แรงมาก แต่ไม่นับว่าเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิก โดยจัดเป็นการออกกำลังกายที่เรียกว่า แอนแอโรบิก (Anaerobic Exercise) เพราะเป็นการออกกำลังกายที่ใช้พลังงานในระยะเวลาสั้นๆ โดยไม่ใช้ออกซิเจนต่อเนื่อง จึงไม่เกิดประโยชน์ต่อการทำงานของหัวใจ เส้นเลือด และปอด

 

 

ให้จำง่ายๆ ว่า การออกกำลังกายแอโรบิกนั้น ไม่เน้นความหนัก แต่เน้นการออกกำลังกายที่ต่อเนื่อง 15 นาทีขึ้นไป โดยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 65-80 หรือราว 119-136 ครั้งต่อนาที

 

 

3 ประเภทของการออกกำลังกายแบบแอโรบิก

 

ในที่นี้จะใช้การแบ่งประเภทตามความหนักเบาของการออกกำลังกาย ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคน โดยใช้เกณฑ์ในการสังเกตง่ายๆ ดังนี้

 

ระดับเบา ใช้แรงน้อย ไม่รู้สึกเหนื่อยกว่าปกติ

 

 

ระดับปานกลาง ใช้แรงมากขึ้น รู้สึกเหนื่อยกว่าปกติ หายใจเร็วกว่าปกติเล็กน้อย แต่ขณะออกกำลังกายยังสามารถพูดได้จนจบประโยค

 

 

ระดับหนัก ใช้แรงมากจนหายใจถี่ หอบ เหนื่อย ขณะออกกำลังกาย ไม่สามารถพูดได้จบประโยค เพราะต้องหายใจหรือหอบเป็นช่วงๆ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)