Haijai.com


ข้อควรปฏิบัติในการออกกำลังกายแบบแอโรบิก


 
เปิดอ่าน 4025

ข้อควรปฏิบัติในการออกกำลังกายแบบแอโรบิก

 

 

ในกรณีของผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป ก่อนจะเริ่มต้นสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบแอโรบิก มีข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยดังนี้

 

ต้องตรวจสุขภาพก่อน โดยเฉพาะระบบหัวใจ เส้นเลือด และปอด รวมไปถึงความหนาแน่นของมวลกระดูกและปัญหาข้อเสื่อม โดยเฉพาะข้อเข่าในกรณีที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน

 

 

เริ่มจากเบาไปหาหนัก หากไม่ใช่ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ ในระยะ 1-2 สัปหาด์แรกของการออกกำลังกาย ควรเริ่มต้นจากการออกกำลังกายเบาๆ เช่น เดินเร็ววันละ 10 นาทีต่อเนื่อง เพื่อให้หัวใจและปอดทำงานได้ดีเสียก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มเวลาเป็น 15 นาที 20 นาที และ 30 นาทีตามลำดับ ก่อนจะปรับไปสู่การวิ่ง เป็นต้น

 

 

ไม่ฝืนหรือหักโหมจนเกินไป ให้สังเกตว่าขณะออกกำลังกายมีอาการหอบ เหนื่อย พูดออกมาขาดห้วงเป็นคำๆ หัวใจเต้นแรงหรือไม่ นั่นแสดงว่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงเกินไป ให้ค่อยๆ ปรับลดความหนักและอัตราความเร็วในการออกกำลังกายลง ทั้งนี้การสวมอุปกรณ์วัดการเผาผลาญแคลอรี ซึ่งมีฟังก์ชันวัดอัตราการเต้นของหัวใจก็ช่วยได้มาก

(Some images used under license from Shutterstock.com.)