Haijai.com


พัฒนาการเด็กแรกเกิดเดือนที่ 12


 
เปิดอ่าน 1489
 

พัฒนาการเด็ก เดือนที่ 12

 

 

เมื่อลูกน้อยอายุครบ 12 เดือน ส่วนใหญ่พวกเขาจะมีพัฒนาการต่างๆ ดังนี้ค่ะ

 

มองหาและค้นหาสิ่งของที่คุณออกเสียงให้เขาฟังได้

 

มาหาเมื่อคุณเรียกจากอีกห้องหนึ่ง

 

พูดคำบางคำได้ชัดเจนขึ้น นอกจาก “พ่อ” กับ “แม่”

 

ตอบสนองเวลาคุณพูดคำว่า “อย่า”

 

เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว เริ่มเรียนรู้ที่จะเดินและปีนป่าย

 

ชี้นิ้วไปยังจุดที่อยากจะไป

 

 

Warning !

 

หากลูกน้อยแสดงอาการเหล่านี้หลังอายุครบ 12 เดือน ขอแนะนำว่าให้คุณรีบพาลูกน้อยไปพบกุมารแพทย์ทันที

 

ไม่พูดจาโต้ตอบ

 

ไม่เลียนแบบท่าทางของคุณ

 

ไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้เองโดยไม่ต้องช่วย

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดเดือนที่ 12

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านร่างกาย

 

 สามารถก้มลงมองลอดระหว่างขาของตัวเด็กเองได้

 

 

 เริ่มหัดเดินได้เองโดยไม่ต้องอาศัยที่ยึดเกาะ

 

 

 ใช้นิ้วชี้บอกเมื่อต้องการสิ่งต่างๆ

 

 

 ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หยิบของได้ถนัดขึ้น รู้จักดึงเชือกเพื่อลากของเล่นเข้าหาตัว

 

 

 สามารถแก้ปัญหาง่ายๆ ได้ เช่น ยกหมอนขึ้นเพื่อหาของที่ซ่อนอยู่

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านอารมณ์

 

 ต้องการทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ไม่ชอบให้ใครจับ อุ้ม หรือทำอะไรให้

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านภาษา

 

 ชอบพูดตาม พูดคำที่มีความหมายมากขึ้น เช่น หมา นก ไป ฯลฯ

 

 

 เรียกพ่อแม่ได้ถูกต้อง และรู้จักชื่อตัวเอง

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านสังคม

 

 แยกแยะหน้าคนคุ้นเคยและคนแปลกหน้าได้แม่นยำ

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านกระตุ้นผ่านการเล่น

 

 สอนลูกให้รู้จักแยกของที่มีรูปร่างแตกต่างกัน และจัดเป็นหมวดหมู่

 

 

 ให้เปิดหนังสือภาพใหญ่ๆ ด้วยตัวเอง และชี้ให้ดูรูปภาพต่างๆ

 

 

 หัดให้ช่วยเหลือตนเอง เช่น ตักอาหาร อาบน้ำ แต่งตัว

 

 

 ให้ลูกชี้บอกเมื่อพูดถึงสิ่งของหรือบุคคลใดๆ

 

 

 ให้ฟังเพลงและสอนร้องเพลงง่ายๆ และให้ลูกมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัว

(Some images used under license from Shutterstock.com.)