Haijai.com


วิธีการสกัดน้ำมัน (บีบเย็นบีบร้อน)


 
เปิดอ่าน 10611

วิธีการสกัดน้ำมัน (บีบเย็นบีบร้อน)

 

 

น้ำมันแต่ละชนิดมีวิธีการสกัดที่หลากหลายขึ้นอยู่กับผู้ผลิต โดยการสกัดที่เป็นที่นิยม คือ การบีบและการสกัดด้วยตัวทำละลาย ข้อมูลจากหนังสือ วิทยาศาสตร์อาหารของไขมัน และน้ำมันให้ข้อมูลว่า การบีบนิยมใช้กับเมล็ดพืชที่มีปริมาณน้ำมันสูง เช่น  ถั่วลิสง มะกอก มะพร้าว แบ่งเป็นการบีบเย็นและการบีบร้อน โดยการบีบเย็นจะใช้แรงกดเนื้อเยื่อเมล็ดพืชให้ผนังเซลล์แตกออก และบีบน้ำมันแยกออกมา น้ำมันที่ได้สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องผ่านการทำให้บริสุทธิ์ ซึ่งจะมีคุณภาพดีและคงสภาพเหมือนกับตอนที่อยู่ในเมล็ด

 

 

ส่วนการบีบร้อนจะมีประสิทธิภาพดีกว่าการบีบเย็น กากที่เหลือจากการบีบเย็นจะเข้าสู่กระบวนการบีบร้อน โดยอาจใช้เครื่องอัดไฮดรอลิกหรือเครื่องอัดแบบสกรู ช่วยให้สกัดน้ำมันออกมาได้เพิ่มขึ้น

 

 

สำหรับการสกัดน้ำมันด้วยตัวทำละลาย ใช้วิธีการสกัดโดยให้ตัวทำละลายไหลซึมผ่านเมล็ดพืชที่บดละเอียด โดยใช้ตัวทำละลายที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น เฮกเซน (Hexane) น้ำมันในเมล็ดพืชจะละลายออกมากับตัวทำละลาย หลังจากนั้นจึงนำไปกลั่นแยกตัวทำละลายออก

 

 

การแยกกากจากน้ำมันทำได้โดย การกรองตัวทำละลายและน้ำ ซึ่งจะแยกออกโดยการระเหยที่ความดันต่ำ และเมื่อได้น้ำมันออกมาต้องผ่านขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์อีกครั้ง เพราะการสกัดด้วยวิธีนี้อาจมีตัวทำละลาย และสารประกอบอื่นเจือปน ซึ่งอาจส่งผลต่อสี กลิ่น และรสชาติของน้ำมัน รวมถึงอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)