Haijai.com


เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์กับการกินผลไม้มากเกินไป


 
เปิดอ่าน 3036

เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์กับการกินผลไม้มากเกินไป

 

 

มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งในประเทศจีนได้ศึกษาผู้หญิงจำนวน 772 คนที่คลอดลูกเป็นครั้งแรก (primiparous) ซึ่งพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป ผู้หญิง 22% ป่วยด้วยโรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่า การกินผลไม้มากเกินไปในช่วงการตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 มีส่วนเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานระหว่างตังครรภ์

 

 

เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปถึงชนิดของผลไม้ปรากฏว่า ผลไม้ที่มีผลเพิ่มความเสี่ยง ได้แก่ ผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูง เช่น กล้วย แคนตาลูป แตงโม สับปะรด ลิ้นจี่ ส้มเขียวหวาน เกรปฟรุต มะม่วง ลำไย มะละกอ แก้วมังกร กีวี่ ฝรั่ง และขนุน สาเหตุที่ผลไม้เหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน อาจจะมาจากปริมาณน้ำตาลที่สูง อย่างไรก็ตามนักวิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในตัวอย่างที่มากกว่านี้ และลงลึกถึงกลุ่มผลไม้ที่แบ่งตามค่าดัชนีน้ำตาล หรือปริมาณโพลีฟีนอลที่มากน้อยแตกต่างกัน ว่าจะส่งผลอย่างไรต่อการเป็นโรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)