Haijai.com


ช่วยด้วยลูกมีอาการชักจากไข้สูง


 
เปิดอ่าน 2208

ช่วยด้วยค่ะ ลูกชักจากไข้สูง

 

 

เมื่อคุณพ่อคุณแม่พบเห็นว่าลูกมีอาการชักจากไข้ ซึ่งมีลักษณะชักแบบเกร็งหรือกระตุกทั้งตัว และมักจะเกิดขึ้นขณะที่มีไข้สูงกว่า 38.5 องศาเซลเซียส อันดับแรกให้ตั้งสติก่อนครับ พยายามสังเกตลักษณะอาการชักของลูก และให้การรักษาเบื้องต้นดังนี้

 

 

การรักษาเบื้องต้นเมื่อลูกมีอาการชัก

 

1.ให้นอนตะแคงศีรษะต่ำ คลายเสื้อผ้าที่รัดอยู่ทั้งหมดเพื่อป้องกันการสำลัก

 

 

2.ห้าม ใช้ช้อนหรือวัสดุใดๆ งัดปาก

 

 

3.หากอาการชักเป็นนานกว่า 3-5 นาที หรือรอบปากเริ่มเขียว ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที เพราะอาจจำเป็นต้องได้รับยาระงับอาการชัก

 

 

โดยทั่วไปภาวะใช้ชักมักเกิดในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5-6 ปี โดยพบบ่อยครั้งแรกในช่วงอายุ 1-2 ปี เนื่องจากสมองของเด็กเล้กยังเจริญไม่เต็มที่ ทำให้มีอาการชักง่าย เมื่อถูกกระตุ้นจากปัจจัยต่างๆ เช่น ไข้สูง เป็นต้น อย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ควรวางใจนะครับ

 

 

เพราะอาการไข้ชักอาจเกิดจากภาวะอื่นๆ ได้ เช่น การติดเชื้อในสมอง หรือเยื่อหุ้มสมอง ดังนั้น ในบางรายอาจจำเป็นต้องตรวจน้ำไขสันหลัง เช่น เด็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี , มีอาการซึมลง กินน้อยลง หรืออาเจียนร่วมด้วย , ตรวจร่างกายพบความผิดปกติของระบบประสาทหรือขม่อมหน้าโป่ง เป็นต้น

 

 

หลังจากหายเจ็บป่วยในครั้งนั้นๆ แล้ว ข้อสำคัญ คือ การป้องไม่ให้เกิดซ้ำ เพราะประมาณ 1 ใน 3 จะสามารถชักซ้ำได้หากมีไข้สูงจนกว่าอายุจะมากกว่า 5-6 ปี ดังนั้น เมื่อลูกมีไข้สูงควรให้ยาลดไข้พาราเซตามอล และเช็ดตัวลดไข้ทันที และควรพาไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุของไข้ และให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป

 

 

ภาวะนี้ไม่จำเป็นต้องกินยากันชัก ยกเว้นในบางราย ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาร่วมกับผู้ปกครองถึงข้อดี-ข้อเสียในการใช้ยาเป็นรายๆ ไปครับ อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทราบว่า โดยทั่วไปภาวะนี้จะไม่มีผลต่อพัฒนาการ หรือการเรียนรู้ของเด็กที่เดิมแข็งแรงดี ยกเว้นว่าชักนานจนกระทั่งสมองขาดออกซิเจนก็อาจส่งผลต่อสมองได้ “ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดอาการเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ แต่หากเกิดอาการแล้ว การรักษาเบื้องต้นและการนำส่งโรงพยาบาลให้ทันท่วงที ก็เป็นทางที่ช่วยป้องกันไม่ให้ลูกเกิดผลแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาครับ”

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

 

-สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทยร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และชมรมกุมารแพทย์ สาขาประสาทวิทยา. การปฏิบัติในการดูแลเด็กที่มีอาการไข้และชัก แนวทางการรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีไข้และอาการชัก:2-4.

 

-สรวิศ วีรวรรณ. ภาวะจากไข้คืออะไร 2560 เข้าถึงได้จาก http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetails.asp?id=880

 

 

นพ.ชลวิวัฒน์ พลภัทรเศรษฐ์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)