Haijai.com


เหงื่อไม่ออกเวลาออกกำลังกาย


 
เปิดอ่าน 38324

เหงื่อไม่ออกเวลาออกกำลังกาย

 

 

Q : เวลาออกกำลังกายแล้วเหงื่อไม่ค่อยออก แต่ตัวอุ่น ในขณะที่เพื่อนๆ เหงื่อเต็มตัว จึงสงสัยว่าผิดปกติหรือไม่ และควรปฏิบัติตัวอย่างไร

 

A : เหงื่อออกน้อยหรือเหงื่อไม่ออก เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจมาจากความผิดปกติของต่อมเหงื่อหรือระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมต่อมเหงื่อทำงานผิดปกติ จึงส่งผลให้ต่อมเหงื่อทำงานผิดปกติไปด้วย อาจเกิดจากการอักเสบที่เนื้อเยื่อบริเวณผิวหนัง เกิดจากโรคเบาหวาน เกิดจากการใช้ยา หรือดื่มน้ำน้อย เป็นต้น อาจเกิดได้ทั้งตัวหรือเป็นเฉพาะจุดก็ได้

 

 

กรณีที่เหงื่อออกน้อยหรือเหงื่อไม่ออกนั้น ส่งผลให้ร่างกายระบายความร้อนผ่านต่อมเหงื่อได้ลดลง จึงขอแนะนำวิธีปฏิบัติไว้ดังนี้

 

1.หากมีอาการนี้ไม่บ่อย นานๆ เป็นที คือเมื่อออกกำลังกายจนเหนื่อย รู้สึกร้อน แต่เหงื่อไม่ออก ควรลดความหนักของการออกกำลังกายลง เช่น ลดระยะเวลาในการออกกำลังกายและปฏิบัติให้ช้าลง รวมถึงพกขวดน้ำติดตัวและหมั่นดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อลดอุณหภูมิของร่างกาย

 

 

2.หากอาการนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ หรือเป็นทุกครั้งเมื่อออกกำลังกาย ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ จะได้รักษาได้ตรงจุด

 

 

ข้อควรระวัง

 

เมื่อออกกำลังกายจนเหนื่อย แต่เหงื่อไม่ออก ไม่ควรฝืนออกกำลังกายต่อไป เพราะหลายคนมักเข้าใจว่า หากออกกำลังกายแล้วเหงื่อไม่ออกเท่ากับไม่ได้ผล จะลดน้ำหนักไม่ได้ จึงฝืนปฏิบัติให้หนักขึ้น ซึ่งเมื่อการระบายความร้อนของร่างกายผ่านเหงื่อผิดปกติ จะส่งผลให้อุณหภูมิภายในร่างกายสูงเกินไป อาจทำให้หมดสติ ช็อก หรือเสียชีวิตได้ครับ

 

 

สุดท้ายนี้หากไม่แน่ใจ แนะนำให้ไปตรวจหาสาเหตุกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรักษาและหาแนวทางในการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมครับ

 

 

นพ.กรกฎ พานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา

(Some images used under license from Shutterstock.com.)