Haijai.com


พัฒนาการเด็กแรกเกิดเดือนที่ 10


 
เปิดอ่าน 1693
 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดเดือนที่ 10

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านร่างกาย

 

 สามารถเกาะยืน เดิน และปีนขึ้นลงเก้าอี้ได้

 

 

 สามารถใช้มือข้างหนึ่งถือของ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งทำอย่างอื่นไปพร้อมกันได้

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านอารมณ์

 

 กังวลกับการยอมรับ และไม่ยอมรับของคนอื่น

 

 

 เลียนแบบสีหน้าและท่าทางของคนใกล้ชิด

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านภาษา

 

 เลียนแบบเสียงที่ได้ยิน และสนใจฟังคำพูดที่คล้ายๆ กัน

 

 

 ใช้ภาษากายแทนการร้องไห้ เช่น แสดงสีหน้าให้รู้ว่าเจ็บหรือเสียใจ

 

 

 เชื่อมโยงคำพูดกับท่าทาง เช่น พูดว่า “ไม่” พร้อมกับสั่นศีรษะ

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านสังคม

 

 สนใจการเคลื่อนไหวของวัตถุและผลที่เกิดจากการเคลื่อนไหวนั้น

 

 

 สนใจการกระทำของผู้ใหญ่มากขึ้น

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านกระตุ้นผ่านการเล่น

 

 วางของไว้บนเก้าอี้หรือโต๊ะเตี้ยๆ ที่แข็งแรงและมั่นคง เพื่อกระตุ้นให้ลูกฝึกเกาะยืนและหยิบของที่วางอยู่

 

 

 จูงมือลูกเดินเล่นที่สนาม

 

 

 ชวนดูหนังสือภาพที่มีรูปขนาดใหญ่สีสดใสพร้อมกับพูดชื่อของสิ่งที่เห็น

 

 

 ชูของเล่นให้ลูกยึดแขน ยึดตัว ลุกขึ้นยืน

 

 

 ต่อไม้บล็อกเป็น 2 ชั้น เพื่อให้ลูกเลียนแบบ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)