Haijai.com


ดื่มน้ำบรรเทาโรคข้ออักเสบ


 
เปิดอ่าน 1824

ดื่มน้ำบรรเทาโรคข้อ

 

 

ถึงตอนนี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องน้ำกับโรคข้ออักเสบ สำหรับคนที่เป็นโรคข้ออักเสบอยู่แล้ว การดื่มน้ำผิดชนิดและผิดเวลาจะทำให้การอักเสบของข้อต่อรุนแรงขึ้น และทำให้เกิดการปวดและทรมานติดตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้

 

 

วิธีแก้ไขมีดังต่อไปนี้ครับ

 

1.อย่าดื่มมากจนเกินไป ตามตำราฝรั่งอธิบายว่า คนฝรั่งควรดื่มน้ำให้ได้เฉลี่ยวันละ 2,100 ซี.ซี. หรือประมาณ 8 แก้ว แต่สัดส่วนนี้เกิดจากการวัดดูขนาดร่างกายและน้ำหนักของฝรั่ง ซึ่งมีส่วนสูงโดยทั่วๆ ไปประมาณ 6 ฟุต และน้ำหนักเฉลี่ย 60-70 กิโลกรัมนะครับ

 

 

เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ป่วยดื่มน้ำตามนี้ อาการปวดจากโรคข้ออักเสบก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้น แต่เมื่อให้ลดปริมาณน้ำลงประมาณครึ่งหนึ่ง อาการปวดก็หายไป

 

 

สำหรับคนไทยเคยแนะนำว่า ให้ดื่มน้ำวันละ 4-6 แก้ว แต่ถ้าเป็นโรคข้ออักเสบควรลดลงเหลือวันละ 2-3 แก้ว ก็น่าจะพอครับ

 

 

2.ควรดื่มน้ำก่อนหรือหลังอาหารประมาณ 2 ชั่วโมง ที่เป็นเช่นนี้เพราะถ้าดื่มน้ำใกล้เวลากินอาหารมากๆ จะทำให้กาย่อยอาหารช้าลง และถ้ากินน้ำแข็ง อาหารก็จะยิ่งย่อยลำบากขึ้น

 

 

เมื่ออาหารย่อยได้ช้า โดยเฉพาะท่านที่ชอบกินเนื้อสัตว์มากๆ อาหารจะยิ่งย่อยยากขึ้น เมื่ออาหารย่อยไม่ได้ก็จะกลายเป็นท็อกซินหรือเป็นพิษ และสิ่งนี้เองคือสาเหตุเบื้องต้นของโรคข้ออักเสบ หรือคนที่ป่วยอยู่แล้วก็จะเกิดอาการปวดและอักเสบมากยิ่งขึ้น

 

 

สาทิส อินทรกำแหง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)