Haijai.com


พัฒนาการเด็กแรกเกิดเดือนที่ 9


 
เปิดอ่าน 1583
 

พัฒนาการเด็ก ดือนที่ 9

 

 

เมื่อลูกน้อยมีอายุครบ 9 เดือน ส่วนใหญ่พวกเขาจะมีพัฒนาการต่างๆ ดังนี้ค่ะ

 

มองหาของเล่นที่อยู่นอกสายตา

 

แสดงท่าทางไม่พอใจเมื่อคุณบอกลาหรือจากไป

 

พยายามเลียนแบบคำพูดคุณด้วยการพูดอ้อแอ้

 

เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีอิสระมากขึ้น เรียนรู้ที่จะคลานหรือดันตัวเองขึ้นยืน

 

เริ่มทำความเข้าใจสิ่งของต่างๆ ว่าทำงานอย่างไร

 

 

Warning !

 

หากลูกน้อยแสดงอาการเหล่านี้หลังอายุครบ 9 เดือน ขอแนะนำว่าให้คุณรีบพาลูกน้อยไปพบกุมารแพทย์ทันที

 

“ลาก” ข้างใดข้างหนึ่งของลำตัวขณะคลาน

 

ไม่พูดอ้อแอ้โต้ตอบ

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดเดือนที่ 9

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านร่างกาย

 

 นั่งตัวตรงได้มั่นคงขึ้น เริ่มหาที่ยึดเกาะเพื่อยืน

 

 

 หยิบของชิ้นเล็กโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ได้

 

 

 มองตามของที่ตกพื้น

 

 

 เปิดหาของที่ถูกซ่อนไว้

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านอารมณ์

 

 แสดงอารมณ์ ความรู้สึกด้วยการส่งเสียง

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านภาษา

 

 ส่งหลายพยางค์ซ้ำๆ ที่คุณแม่พูดด้วยบ่อยๆ เช่น หม่ำๆ

 

 

 เข้าใจความหมายของคำง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและตอบกลับได้ เช่น คำว่า สวัสดี บ๊าย-บาย

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านสังคม

 

 เข้าใจสีหน้าท่าทางของคนรอบข้าง

 

 

กระตุ้นผ่านการเล่น

 

 พยุงลูกให้ยืน เพื่อให้รู้จักทิ้งน้ำหนักตัวลงบนขาและเท้า

 

 

 ของเล่นตอกหมุด และแป้นเสียบหลักจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กที่นิ้วมือได้

 

 

 สนับสนุนให้หยิบอาหารเข้าปากเอง

 

 

 อ่านนิทานให้ฟัง ให้ดูภาพสัตว์หรือสิ่งของที่คุ้นเคย พร้อมกับพูดชื่อของสิ่งที่เห็นให้ลูกฟัง

 

 

 ฝึกให้ดื่มน้ำและนมจากถ้วย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)