Haijai.com


น้ำแบบไหนที่ควรเลือกดื่มให้เหมาะกับคุณ


 
เปิดอ่าน 1315

น้ำแบบไหนที่ใช่

 

 

น้ำประปา เนื่องจากกระบวนการจัดการน้ำประปาอาจทำให้มีสารไตรฮาโลมีเทน (สารก่อมะเร็ง เกิดจากการใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา) เจือปนอยู่เล็กน้อย แม้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย แต่เพื่อขจัดกลิ่นของน้ำ ก่อนนำมาดื่มอาจรองน้ำประปาทิ้งไว้สักคืน

 

 

นอกจากนี้การใส่ถ่านไม้ลงไปก็สามารถกรองน้ำได้ อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่พบว่าท่อประปาเก่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งเจือปนในน้ำ จึงต้องระมัดระวังก่อนดื่ม

 

 

น้ำแร่ น้ำบาดาล การดื่มน้ำแร่ต้องพิจารณาเรื่องความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตและแหล่งที่มาของน้ำ ทั้งนี้เพราะแหล่งน้ำแร่บนภูเขาก็อาจมีการปนเปื้อนเชื้ออีโคไลและแบคทีเรียอื่นๆ ได้ นอกจากนี้แหล่งน้ำบางแห่งอาจมีโลหะหนักปนเปื้อนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำบาดาล จึงไม่ควรดื่ม ส่วนน้ำแร่หลังจากที่เปิดขวดแล้วให้ดื่มให้หมดโดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของแบคทีเรีย

 

 

น้ำจากทะเลลึก น้ำจากทะเลลึก หมายถึง น้ำทะเลที่อยู่ลึกกว่า 200 เมตร ซึ่งเป็นระดับความลึกที่แสงแดดส่องลงไปไม่ถึง ดังนั้น พืชที่สังเคราะห์แสง จึงไม่สามารถอยู่รอดได้ในระดับความลึกนี้ ทำให้อุดมไปด้วยอินทรีย์วัตถุที่ผ่านการย่อยสลายแล้ว จนเกือบไม่มีการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียหลงเหลืออยู่เลย

 

 

ลักษณะพิเศษของน้ำจากทะเลลึก คือ สะอาด จึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์จากน้ำทะเลลึกมีความแตกต่างกัน น้ำจากทะเลลึกที่ผลิตจากแหล่งต่างๆ จึงมีองค์ประกอบแตกต่างกัน จึงควรระมัดระวังและซื้อจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้จะดีที่สุด

 

 

น้ำที่ผ่านเครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำในตลาดมีมากมายหลายชนิด สิ่งที่ต้องใส่ใจคือการบำรุงรักษาและทำความสะอาด อย่าละเลยจนเกินกำหนด เพราะจะทำให้ได้น้ำดื่มไม่สะอาด และให้ระวังน้ำที่ผ่านการกรองด้วย เนื่องจากเป็นน้ำที่ถูกขจัดคลอรีนออกไปแล้ว ทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ง่าย จึงควรดื่มให้หมดโดยเร็วเพื่อรักษาคุณภาพของน้ำ

 

 

หนังสือ ดื่มมน้ำอุ่นลดหุ่น

(Some images used under license from Shutterstock.com.)