Haijai.com


อาการปวดหัวแบ่งออกเป็น 2 แบบ


 
เปิดอ่าน 1097

อาการปวดหัวแบ่งออกเป็น 2 แบบ

 

 

1.ปวดหัวปฐมภูมิ (primary headache) เป็นอาการปวดหัวที่หาสาเหตุทางกายภาพไม่ได้ ปัจจุบันเชื่อว่าเกิดจากากรทำงานที่ผิดปกติของสารสื่อประสาทต่างๆ รวมไปถึงสภาวะอารมณ์และความเครียด อาการปวดหัวลักษณะนี้ที่เรารู้จักกันดีก็คือ อาการไมเกรนหรือปวดหัวข้างเดียว นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการปวดหัวจากความตึงเครียด (tension headache) ถึงแม้ว่าอาการในกลุ่มนี้จะสร้างความรำคาญและทุกข์ทรมาน แต่มักจะไม่รุนแรงถึงชีวิตหรือก่อให้เกิดความพิการ

 

 

2.ปวดหัวทุติภูมิ (secondary headache) เป็นอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติทางกายภาพ หมายถึง จะต้องมีอวัยวะใดที่ผิดปกติไป อาการปวดหัวในกลุ่มนี้อาจเกี่ยวพันกับโรคหลอดเลือดสมอง ไม่ว่าจะตีบหรือแตก การติดเชื้อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ไข้สมองอักเสบ การติดเชื้อพยาธิตัวจี๊ดขึ้นสมอง อาการปวดหัวที่สัมพันธ์กับการกระทบกระแทกของสมองจากอุบัติเหตุ กะโหลกหักหรือร้าว แม้กระทั่งการมีภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ก็อาจเป็นสาเหตุของการปวดหัวชนิดนี้ได้ การปวดลักษณะนี้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงที อาจก่อให้เกิดความพิการ อัมพฤกษ์ อัมพาต สูญเสียสติปัญญา หรือถึงแก่ชีวิตได้

 

 

พญ.ปณิชา ตั้งตรงจิตร

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

(Some images used under license from Shutterstock.com.)