Haijai.com


คิวอาร์โค้ดแก้ปัญหาคนหาย


 
เปิดอ่าน 2794

คิวอาร์โค้ด แก้ปัญหาคนหาย

 

 

ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมาก สิ่งที่ตามติดเหมือนดังเงาก็คือปัญหาสุขภาพในประชากรดังกล่าว หนึ่งในนั้นอาจมีภาวะสมองเสื่อม ทำให้เสี่ยงต่อการหลงทางเวลาเดินทางออกนอกบ้าน ถึงกระนั้นเทคโนโลยีก็ได้ให้ทางแก้ปัญหาไว้แล้ว ดังกรณีเมืองอิรุมะ จังหวัดไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีประชากรสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมถึง 7.6%

 

 

เดิมทีครอบครัวของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมได้ให้ผู้สูงอายุรายดังกล่าว พกอุปกรณ์จีพีเอสขนาดจิ๋วติดตัว เพื่อให้ครอบครัวสามารถติดตามการเดินทางของผู้สูงอายุได้ อย่างไรก็ตามการที่ผู้สูงอายุมักจะลืมพกจีพีเอสติดตัวไปด้วย ทำให้วิธีการนี้ไม่มีประสิทธิภาพ บริษัทออเรนจ์ลิงค์จึงได้พัฒนาสติกเกอร์คิวอาร์โค้ดที่มีขนาดเพียง 1x1 เซนติเมตร และกันน้ำได้ให้ผู้ศูงอายุติดตัว โดยสามารถติดสติกเกอร์ดังกล่าวไว้ที่เล็บมือ หรือพวงกุญแจ เจ้าหน้าที่ของเมืองอิรุมะตั้งความหวังไว้ว่า เทคโนโลยีคิวอร์โค้ดนี้จะช่วยในการระบุตัวตนของผู้สูงอายุที่พลัดหลง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวได้อย่างทันท่วงที

 

 

เมื่อคนอื่นๆ เจอผู้สูงอายุที่พลัดหลง พวกเขาสามารถใช้แอพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนสแกนสติกเกอร์คิวอาร์โค้ด ทำให้ผู้ช่วยเหลือทราบหมายเลขลงทะเบียน บ้านเกิด เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญของผู้สูงอายุได้ อย่างไรก็ตามการที่ผู้อื่นสามารถใช้แอพลิเคชั่นเพื่อดูข้อมูลจากคิวอาร์โค้ด ทำให้เกิดความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้สูงอายุ ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลที่แสดงจากการสแกนคิวอาร์โค้ด จึงละเว้นชื่อและที่อยู่ของผู้สูงอายุไว้ ปัจจุบันเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดนี้ยังมีใช้เฉพาะในเมืองอิรุมะเท่านั้น โดยมี 10 ครอบครัวที่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้นับแต่วันเปิดตัวเมื่อ 1 พฤศจกายนปีที่แล้ว (2559) และอีก 35 ครอบครัวกำลังรอลงทะเบียนให้ใช้ครั้งต่อไป

 

 

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่ใช้แก้ปัญหาใหญ่ๆ ไม่จำเป็นต้องอลังการงานสร้างเสมอไป เทคโนโลยีที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน อย่างคิวอาร์โค้ดที่หลายต่อหลายคนคุ้นเคยจากการใช้ไลน์หรือสื่อต่างๆ ก็สามารถแก้ปัญหาใหญ่ๆ ได้เช่นกัน หากใช้อย่างเหมาะสมและชาญฉลาด

 

 

ภก.พลกิตต์ เบศรภิญโญวงศ์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)