Haijai.com


พัฒนาการเด็กแรกเกิดเดือนที่ 7


 
เปิดอ่าน 1397
 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดเดือนที่ 7

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านร่างกาย

 

 นั่งหลังตรงได้นานและมั่นคงขึ้น

 

 

 เริ่มยันตัวขึ้นในท่าคลานได้

 

 

 ถือสิ่งของได้ทั้งสองมือ แล้วจับมาเคาะกัน

 

 

 สำรวจร่างกายด้วยปากและมือ

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านอารมณ์

 

 แสดงอารมณ์ความต้องการได้มากขึ้น เช่น ดีใจ ไม่พอใจ เสียใจ ฯลฯ

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านภาษา

 

 พยายามเลียนเสียงพูดได้มากขึ้น เข้าใจคำว่า “ไม่” คือให้หยุดทำ

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านสังคม

 

 สนใจรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของสิ่งต่างๆ

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านกระตุ้นผ่านการเล่น

 

 เล่นจ๊ะเอ๋ และซ่อนหาของ สมองของเด็กวัยนี้เริ่มจำได้ เมื่อเราหายไปแล้วกลับมาพร้อมคำพูดว่า “จ๊ะเอ๋” สมองของเขายังจำหน้าเราได้ และกลับมาอยู่ตรงกัน แต่เด็กอายุ 2-3 เดือนจะเล่นจ๊ะเอ๋ไม่สนุก เพราะเขาจะจำได้แค่ ณ ปัจจุบัน พอเราจากเขาไปเขาก็จะลืมแล้ว

 

 

 หาบล็อกไม้ขนาดต่างๆ กันมาให้ลูกเล่น ให้มองบล็อกขนาดต่างๆ ที่ไม่เท่ากันทีละอัน ให้เล่นของเล่นที่วางซ้อนกันได้

 

 

 ให้เล่นสิ่งของที่มีสีและขนาดต่างกัน เช่น ผิวเรียบ-หยาบ, อ่อน-แข็ง

 

 

 วางของเล่นไว้ข้างหน้า ให้ลูกหัดคลานไปหยิบ

 

 

 หัดให้ถือช้อน ขวดนม หรือแก้วน้ำเอง

 

 

 ใช้ของเล่นจูงใจให้ลูกพยายามลุกขึ้นนั่งเอง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)