Haijai.com


ผิวหนังอักเสบเหตุภูมิแพ้กับโรคซึมเศร้า


 
เปิดอ่าน 1035

ผิวหนังอักเสบเหตุภูมิแพ้กับโรคซึมเศร้า

 

 

ผิวหนังอักเสบเหตุภูมิแพ้ (atopic dermatitis) นอกจากทำให้เกิดผื่นคันที่รบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันแล้ว ยังอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นอีกด้วย การศึกษาจากเกาหลีได้วิเคราะห์ข้อมูลจากวัยรุ่นจำนวน 72,435 คน แล้วพบว่าวัยรุ่นที่มีผิวหนังอักเสบเหตุภูมิแพ้ มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาซึมเศร้า ความคิดการวางแผน และความพยายามฆ่าตัวตายมากกว่าวัยรุ่นที่ไม่มีปัญหาผิวหนังดังกล่าว การวิเคราะห์ทางสถิติเพิ่มเติมได้ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผิวหนังอักเสบเหตุภูมิแพ้กับการคิด การวางแผน และความพยายามในการฆ่าตัวตายอีกด้วย อย่างไรก็ตามผลการศึกษาดังกล่าวเป็นเพียงการเริ่มต้นค้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ภาวะ การศึกษาแบบติดตามผลต่อไปในระยะยาว จึงมีความจำเป็นเพื่อยืนยันว่าทั้ง 2 ภาวะมีความสัมพันธ์กันจริงหรือไม่

(Some images used under license from Shutterstock.com.)