Haijai.com


ความฉลาดและพรสวรรค์ ไม่ใช่ดัชนีชี้วัดความสุข


 
เปิดอ่าน 1655

ความฉลาดและพรสวรรค์ ไม่ใช่ดัชนีชี้วัดความสุข

 

 

Mira Zaslove นักศึกษาชาวแคลิฟอร์เนียแห่งมหาวิทยาลัยบราวน์ (Brown University) สหรัฐอเมริกา ได้ตั้งข้อสังเกตว่าคนที่มีการศึกษาและหน้าที่การงานที่ดี น่าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เพราะมีพร้อมทุกอย่าง เมื่อเทียบกับคนอื่นๆ แต่แท้ที่จริงแล้ว คนกลุ่มนี้กลับเป็นคนที่มีความสุขน้อยกว่าใครเพื่อน สาเหตุเนื่องมาจากคนที่มีความสามารถพร้อมในทุกด้าน มักจะคาดหวังในสิ่งต่างๆ สูง ดังนั้น ความสำเร็จที่ได้มาย่อมเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไร เนื่องจากเขาเหล่านั้นได้ตั้งใจลงมือทำอย่างเต็มที่ แต่หากคนกลุ่มนี้เกิดความล้มเหลวขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสักเพียงใด ก็จะทำให้เขาเหล่านั้นเกิดความทุกข์ทรมานใจอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อคาดหวังมาก ความผิดหวังก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีก

 

 

Mira Zaslove ยังได้ให้คำแนะนำว่า ไม่ว่าเราจะเป็นคนเก่งเต็มไปด้วยพรสวรรค์ หรือเป็นคนที่ต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด ความสุขทั้งหมดจะขึ้นกับตัวเราเองเป็นหลัก สังคมมักจะกำหนดว่าเราต้องเป็นอย่างไร แต่สุดท้ายความพึงพอใจก็ขึ้นอยู่กับตัวเอง เราทุกคนควรจะให้ความสำคัญกับประสบการณ์นี้ และเปิดกรอบให้ตัวเองมีความยืดหยุ่นอยู่เสมอ อย่าไปเคร่งครัดให้มากนัก หัวเราะให้มากขึ้น และพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่

(Some images used under license from Shutterstock.com.)