Haijai.com


ออกกำลังกายเพิ่มพูนเชื้อดีในระบบทางเดินอาหาร


 
เปิดอ่าน 1324

ออกกำลังกาย เพิ่มพูนเชื้อดี

 

 

เชื่อหรือไม่ว่าการเพิ่มพูนเชื้อดีในระบบทางเดินอาหาร ไม่ได้จำกัดเพียงการกินโพรไบโอติกหรือพรีไบโอติกเท่านั้น การออกกำลังกายก็มีส่วนช่วยในการเพิ่มปริมาณเชื้อดังกล่าวด้วยเช่นกัน ดังงานวิจัยจากสเปนที่ตีพิมพ์เมื่อไม่นานมานี้ได้ยืนยัน จากการศึกษาชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ในอุจจาระของผู้หญิงจำนวน 40 คน ที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กับกลุ่มที่ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง

 

 

พบว่าผู้หญิงที่ออกกำลังกายจะพบเชื้อดีต่อสุขภาพ คือ เชื้อ Faecalibacterium prausnitzii, Akkermansia muciniphila และ Roseburia hominis มากกว่าผู้หญิงที่ใช้ชีวิตเฉื่อยชา ในทางกลับกัน ผู้วิจัยพบเชื้อในกลุ่ม Acidobacteria, Spirochaetes และ Elusimicrobia เฉพาะในผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอย่างเฉื่อยชาเท่านั้น

 

 

อย่างไรก็ตามทั้ง 2 กลุ่มนี้มีการรับประทานอาหารที่ต่างกันเล็กน้อย โดยกลุ่มที่ออกกำลังกายจะรับประมานใยอาหารมากกว่า ในขณะที่กลุ่มที่เฉื่อยชาจะรับประทานเนื้อสัตว์แปรรูปมากกว่า ความแตกต่างด้านอาหารในจุดนี้ อาจส่งผลต่อความแตกต่างด้านชนิดของจุลินทรีย์ที่พบด้วยเช่นกัน เรียกได้ว่าเคล็ดลับสุขภาพดีสำนักไหนๆ ก็ขาดการออกกำลังกายไม่ได้เลย ชวนให้นึกถึงเพลงกราวกีฬาที่ร้องว่า “กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ” อย่างไรอย่างนั้น

(Some images used under license from Shutterstock.com.)