Haijai.com


กินไอศกรีมตอนเช้า ช่วยให้สมองตอบสนองได้ดีขึ้น


 
เปิดอ่าน 2416

กินไอศกรีมตอนเช้า ช่วยให้สมองตอบสนองได้ดีขึ้น

 

 

อาจารย์โยชิฮิโก โคกะ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเคียวริน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่งการบริโภคไอศครีมและการทำงานของสมอง โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยบริโภคไอศกรีมทันทีหลังตื่นนอนตอนเช้าเป็นประจำ และวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram) โดยมุ่งเน้นไปที่คลื่นความถี่ของสมองในช่วงอัลฟา มีมากกว่าปกติในผู้ที่ตื่นมาบริโภคไอศกรีมเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้อาจารย์โคกะยังได้ทดลองเปลี่ยนการรับประทานไอศกรีมเป็นน้ำเย็น เพื่อตรวจสอบสมมติฐานว่าอุณหภูมิที่ต่ำอาจมีผลต่อคลื่นไฟฟ้าของสมอง ผลปรากฏว่า การดื่มน้ำเย็นตอนเช้าไม่ได้ทำให้คลื่นอัลฟามีมากกว่าปกติ

 

 

เคธี แบร์ฟูท นักโภชนาการชาวอังกฤษ ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและพฤติกรรมอารมณ์ (Nutritional Psychology) แห่งมหาวิทยาลัยเรดดิง อธิบายเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกลูโคสหรือน้ำตาลเป็นพลังงานสำคัญในการทำงานของสมอง ดังนั้นการบริโภคอาหารหวานในตอนเช้า อาจช่วยเพิ่มการทำงานของสมอง และส่งผลให้สมองมีคลื่นไฟฟ้าตื่นตัวที่เพิ่มมากขึ้น

(Some images used under license from Shutterstock.com.)