Haijai.com


เลี้ยงลูกอย่างไร ลูกจะได้อะไร


 
เปิดอ่าน 3440

เลี้ยงลูกอย่างไร เพื่อให้ได้อะไร

 

 

หลักการเลี้ยงลูก 4 ข้อต่อไปนี้เป็นแนวทางสำหรับพ่อแม่มือใหม่ เลี้ยงอย่างไร แล้วจะได้อะไร

 

1.เลี้ยงด้วยตนเองมากที่สุด 3 ปี

 

ในความเป็นจริงพ่อแม่สมัยใหม่ต้องทำงาน จะอย่างไรทุกบ้านก็มีเวลาประมาณ 1,000 วัน เลิกงานแต่ละวันควรรีบกลับบ้านเร็วที่สุด แล้ววางงานทั้งหมดเพื่อเล่นกับลูก บางบ้านกลับบ้านสัปดาห์ละครั้ง บางบ้านเดือนละครั้ง มื่อถึงบ้านก็วางงานทั้งหมดเล่นกับลูกเช่นกัน ข้อที่หนึ่งนี้พูดเรื่อง “ปริมาณของเวลา” เท่านั้น ยิ่งมากยิ่งดี

 

 

ทำแล้วลูกจะได้อะไร

 

1.ตัวตน (self)

 

2.สายสัมพันธ์ (attachment)

 

 

เมื่อครบ 3 ขวบ ลูกจะมี “สายสัมพันธ์” ที่แข็งแรงผูกเขาไว้กับแม่ อนาคตของเขาจะไม่เข้าหาอบายมุขโดยง่าย เผลอเข้าไปบ้างก็ออกมาได้และมี “ตัวตน” ให้รัก ให้ห่วง ให้ดูแล ให้มีชีวิตที่ดีกว่าพ่อแม่ ตัวตนจะเป็นประธานของประโยคทุกประโยคในชีวิตของลูกต่อไป จะไปทำอะไร ทำอย่างไร ทำที่ไหน ทำแล้วจะเป็นอย่างไร ตัวตนจะพัฒนาไปเรื่อยๆ

 

 

2.เล่นกับลูกมากที่สุดจนถึง 7 ขวบ

 

การเล่นที่ดีที่สุดคือการเล่นอย่างเสรีในสนามดังที่เรียกว่า free play กล่าวคือ เด็กเป็นผู้คิดเอง เล่นเอง กำหนดกติกาเอง และสนุกสนานกันเอง นอกเหนือจากนี้คือการเล่นที่ใช้มือใช้เท้าจริงๆ เช่น เล่นดินเล่นทราย ปั้นดินน้ำมัน ฉีกปะกระดาษ ระบายสี ต่อบล็อกไม้ ปีนป่ายที่สูง ไปจนถึงดนตรี และกีฬา

 

 

ทำแล้วลูกจะได้อะไร?

 

1.สมองที่ดี

 

2.จิตใจที่แข็งแกร่ง

 

 

ลูกเมื่อครบ 7 ขวบ จะมีเซลล์สมองและวงจรประสาทดีๆ จำนวนมากที่ได้จากการเล่นกับพ่อแม่ เพราะการใช้นิ้วมือเล่นเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของสมองมากและดีที่สุด ทั้งนี้ยังไม่นับกระบวนการคิดวิเคราะห์ ที่เกิดระหว่างการเล่น ก็จะกระตุ้นพัฒนาการของสมองส่วนคิดวิเคราะห์ด้วยเช่นกัน เล่นกับพ่อแม่สำคัญกว่าเล่นกับเพื่อน เพราะช่วยให้มีจิตใจที่แข็งแกร่งด้วยสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงมากขึ้นจากการเล่น

 

 

3.อ่านหนังสือนิทานก่อนนอนทุกวัน ตั้งแต่แรกเกิดถึง 10 ขวบ

 

คือ เวลาโดยประมาณที่เขาจะเริ่มไม่เอาคุณพ่อคุณแม่ อันที่จริงจะอ่านตอนไหนก็ได้ แต่อ่านก่อนนอนเพราะเราอยากให้เป็นเวลาที่คุณพ่อคุณแม่วางมือถือ วางงาน ทำใจให้ว่างแล้ว เข้าสู่ห้องนอนพร้อมกันกับลูก จัดที่นอนให้ดี หรี่ไฟให้เหมาะสม นอนเอนลงอ่านหนังสือให้ลูกฟัง 3-5 เล่ม แล้วปิดไฟหลับพร้อมกันทั้งบ้าน เท่ากับการฝึกลูกนอนเป็นเวลา และเตรียมคลื่นสมองการนอนของลูกให้พร้อมที่จะนอน

 

 

ทำแล้วลูกได้อะไร?

 

1.ภาษาที่ดี

 

2.จินตนาการที่ดี

 

 

ไม่มีเงินไม่ต้องซื้อ หาทางพริ้นเอาจากเว็บนิทานต่างๆ ซึ่งมีมากมาย เมื่อลูกครบ 10 ขวบ เขาจะมองเห็นโลกด้วยใจ ไม่ต้องเห็นด้วยตา

 

 

4.สอนเขาทำงานบ้านตั้งแต่มือเริ่มทำได้

 

การทำงานบ้านเป็นกิจกรรมพัฒนาการที่ไม่เสียเงิน คือ กิจกรรมที่เด็กต้องลงมือทำ (action) และเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการทำงาน (learning by action) อย่งาเป็นธรรมชาติ

 

 

ทำแล้วลูกได้อะไร?

 

1.ความสามารถในการกำหนดเป้าหมาย วางแผน ตัดสินใจ ประเมินผล และปรับปรุง

 

2.ความสามารถในการอดทนลำบากก่อน เพื่อจะสบายในตอนหลัง

 

 

เมื่อลูกครบ 10 ขวบ เขาจะไม่ฟังพ่อแม่เท่าไรนัก อย่าห่วง คอยเป็นเพื่อนเขา รับฟังเขา ด้วยความสามารถทั้ง 8 ข้อ เขาจะใช้ไอทีใน 10 ปีข้างหน้า เพื่อพัฒนาชีวิตตนเอง ไม่ใช่แค่เพื่อความสนุก

 

 

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

จิตแพทย์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)