Haijai.com


มลพิษทางอากาศทำสมองเสื่อม


 
เปิดอ่าน 2112

มลพิษทางอากาศทำสมองเสื่อม

 

 

นักวิจัยพบว่า ฝุ่นละอองขนาด 2.5 พีเอ็ม (PM2.5) ที่อยู่ในมลพิษทางอากาศ เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมในผู้หญิงสูงอายุได้ถึงร้อยละ 90

 

 

ศาสตราจารย์คาเลบ ฟินช์ ผู้เขียนงานวิจัยอาวุโสพร้อมทีมงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุเลโอนาร์ดเดวีส์ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย กล่าวว่า ฝุ่นละอองชนิดนี้ก่อให้เกิดโรคสมองเสื่อมร้อยละ 21 และทำให้ผู้หญิงที่มียีน APOE e4 ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ เสี่ยงเป็นโรคนี้มากขึ้นด้วย

 

 

โดยฝุ่นละอองขนาด 2.5 พีเอ็ม เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ประกอบด้วยของแข็ง และละอองของเหลวจากกระบวนการเผาไหม้ในโรงไฟฟ้าและเครื่องยนต์มอเตอร์ การหายใจเอาฝุ่นชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก ยังนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆ เช่น โรคหัวใจล้มเหลว โรคหอบหืด การทำงานของปอดผิดปกติ รวมถึงการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรในผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคปอด

 

 

อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาในกลุ่มทดลองเฉพาะที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น นักวิจัยจึงต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาคำตอบว่า ฝุ่นละอองขนาด 2.5 พีเอ็มเป็นสาเหตุของโรคสมองเสื่อมในผู้ชายด้วยหรือไม่

(Some images used under license from Shutterstock.com.)