Haijai.com


พัฒนาการเด็กแรกเกิดเดือนที่ 5


 
เปิดอ่าน 1382
 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดเดือนที่ 5

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านร่างกาย

 

 หัดพลิกคว่ำ พลิกหงายได้ด้วยตนเอง ถ้านั่งพิงจะใช้มือคว้าของเล่นมาเล่น

 

 

 มองตามสิ่งที่ผ่านไปเร็วและมองตามของที่หายไป

 

 

 ใช้มือและตาประสานกันได้ดี

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านอารมณ์

 

 แสดงความไม่แน่ใจ โกรธ หรือแสดงปฏิกิริยาต่อต้านเมื่อถูกแย่งของเล่นไป

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านภาษา

 

 พยายามขยับปากเลียนแบบคนที่พูดด้วย

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านสังคม

 

 เมื่อเริ่มคืบ จะทำให้อยากเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากขึ้น

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านกระตุ้นผ่านการเล่น

 

 จัดที่ให้ลูกหัดคว่ำและคลาน

 

 

 วางของเล่นสีสดใสไว้ใกล้รัศมีเอื้อมของลูก เพื่อให้ลูกหัดคืบไปหยิบ

 

 

 ทำกระพรวนมาผูกที่เท้า เพื่อกระตุ้นให้ลูกถีบขามากขึ้น

 

 

 พูดกับลูกบ่อยๆ และช้าๆ เพื่อให้ลูกได้สังเกตริมฝีปาก

 

 

 หัดให้ลูกจำแนกเสียงต่างๆ โดยสอนเรียกชื่อ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)